Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego / 21.04.2019 r.)

     1. ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna nadało ludzkiej historii nowy bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka”. (Św. Jan Paweł II, Beatyfikacja 108 Męczenników na czele z abp. A. J. Nowowiejskim i bp. L. Wetmańskim, Warszawa 13 czerwca 1999 roku)
Umiłowani Diecezjanie!

Niech paschalne zwycięstwo Chrystusa będzie dla nas siłą i światłem, źródłem radości i pokoju, nadzieją i mocą w ustawicznym chrześcijańskim zmaganiu o dobro i miłość, prawdę i jedność. Niech pobudza nas do trwania w nawróceniu i gorliwszej służby braciom!
Z modlitwą, pasterskim błogosławieństwem i najlepszymi życzeniami paschalnymi –
Płock, Pascha A. D. 2019

Wasz biskup Piotr

 Życzenia kapłanów: …„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”…./J. 3, 16 – 17/

Drodzy Parafianie, czcigodni Goście. Bóg Ojciec pozwala nam przeżyć Paschalne Tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania swojego Syna Jezusa Chrystusa. Niech te głębokie Tajemnice naszego Zbawienia,  które rozważamy w tym czasie, pomogą  nam pogłębić  naszą  osobistą  relację  do Chrystusa, niech  na nowo rozpalą w naszych sercach pragnienie spotkania Go. Duch Święty niech umacnia nas w wierze w wielkie tajemnice Bożego zbawienia. Zaczerpnijcie dzisiaj z wielkiej, bezwarunkowej, nieskończonej miłości płynącej z Poranka Wielkanocnego. Niech  radość  Wielkanocnego  Poranka i  światło  bijące  z pustego  grobu, opromieniają  te  Święta  i  każdy  zwykły  dzień. Szczęść Boże.

 1. Ks. Jarosławowi bardzo dziękujemy za przygotowanie w tym roku Grobu Pańskiego i ciemnicy. Dziękujemy za pomoc przy dekoracji: p. Mariuszowi i Bartoszowi Raurowiczom, Marice Wojtczak, Ewie Kacprzak, Michałowi i Krzysztofowi Kacprzakom, Annie Ulanowskiej, Agnieszce Mularczyk, Iwonie i Małgorzacie Sudomir, Ewie Rutkowskiej. Dziękujemy lektorom, panom, którzy posługiwali jako Apostołowie w Wielki Czwartek. Chórowi, p. Ewie – kościelnej, p. Andrzejowi – organiście za aktywny udział w uroczystościach Triduum Paschalnego. Wszystkim czuwającym przy grobie Pańskim. Dziękujemy ks. Dariuszowi i ministrantom za przygotowanie liturgii. Dziękujemy strażakom z Gostynina, Leśniewic, Sierakówka i Strzałek za zaciągnięcie warty przy Grobie Pańskim. Dziękujemy asyście procesyjnej oraz dziewczynkom sypiącym kwiatkami.
 2. Jutro 2 dzień świąt – modlimy się i wspieramy materialnie Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
 3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia – Odpust Parafialny, któremu przewodniczyć będzie pierwszy proboszcz naszej wspólnoty parafialnej ks. kan. Jerzy Ławicki. Taca z tego dnia przeznaczona jest na następujące cele: działalność Caritas Diecezji Płockiej oraz pomoc mieszkańcom Syrii.
 4. 1 maja organizujemy IX Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II. Zapisy w kancelarii parafialnej – wpisowe 2,-
 5. W niedzielę Miłosierdzia Bożego panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzałek organizują kiermasz ciast. Zachęcamy do skosztowania ich wyrobów.
 6. W najbliższy piątek, 26 kwietnia o godz. 17.30 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów wyjeżdżających do Rzymu na początku czerwca. Podczas tego spotkania należy dokonać wpłaty pozostałej części środków za pielgrzymkę.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ogłoszenia parafialne (Niedziela Palmowa / 14.04.2019 r.)

 1. Dzisiaj Niedziela Męki Pańskiej przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Dzieci przyniesione przez siebie palmy zostawiają w kościele. Przypominamy, aby palmy były podpisane przez dzieci. Ogłoszenie konkursu nastąpi w niedzielę odpustową.
 2. W tym tygodniu rozpoczynamy Triduum Paschalne. Wielki Czwartek – Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00. Dziękujemy Panu Bogu za dar sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy świętej Celebrans obmyje nogi 12-tu mężczyznom. Już teraz dziękujemy panom z Domowego Kościoła i ministrantom za udział w tej uroczystości. Podczas tej Mszy świętej włączymy kilku kandydatów do grona ministrantów. Po Mszy świętej odśpiewamy I część Gorzkich Zali. Do adoracji zapraszam KŻR. Adoracja do godz. 22.00.
 3. Wielki Piątek – w tym dniu nie sprawuje się Mszy świętej. O godz. 17.00 rozpoczniemy Liturgię Męki i Śmierci Pańskiej. Po liturgii odśpiewamy II część Gorzkich Żali. Wieczorem zachęcamy do adoracji dzieci i młodzież. Adoracja do godz. 24.00. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przygotowującą nas do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły.
 4. Wielka Sobota jest dniem adoracji Pana Jezusa w grobie. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do 12.30 i od 15.00 do 17.00 – w tych godzinach będzie możliwość spowiedzi świętej. Poświęcenie pokarmów w Zalesiu o godz. 10.00, w DPS o godz. 9.30. W Wielką Sobotę przed Liturgią, którą rozpoczniemy o godz. 20.00 odśpiewamy III część Gorzkich Żali. Na tę liturgię przynosimy świece. Adoracja do godz. 24.00.
 5. Podczas nabożeństw Triduum Paschalnego nie będziemy spowiadać.
 6. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy o 6.00 procesją rezurekcyjną i Mszą świętą. Bardzo prosimy asystę procesyjną, dziewczynki sypiące kwiatkami.
 7. Prosimy strażaków o zaciągnięcie warty przy grobie Pana Jezusa. W poniedziałek na 19.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne odpowiedzialnych za OSP naszej parafii.
 8. Podczas Triduum Paschalnego kancelaria nieczynna. Dzieci, które zbierały jałmużnę do skarbonek prosimy, aby skarbonki przekazały katechetom lub przyniosły w Wielką Sobotę i złożyły na bocznym ołtarzu.
 9. Dziękujemy p. Domżałowi za oczyszczenie metalowych części przy tabernakulum.

Ogłoszenia parafialne (V Niedziela Wielkiego Postu / 07.04.2019 r.)

 1. Kończymy dziś rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy ks. Grzegorzowi Dobrzenieckiemu za duchowe przygotowanie do świąt wielkanocnych. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji rekolekcji.
 2. 8 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk J.E ks. Biskupa Piotra Libery . Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na tę szczególną uroczystość.
 3. W piątek, 12 kwietnia od godz. 8.00 będziemy odwiedzać chorych naszej parafii. Prosimy także o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby przyjąć sakrament spowiedzi, namaszczenia chorych i komunii świętej przed świętami wielkanocnymi.
 4. W piątek odbędą się ostatnie Drogi Krzyżowe. O 16.00 zapraszamy dzieci do naszego kościoła. Na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich do parafii św. Marcina, gdzie po Mszy świętej wyruszymy w Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Zakończenie w naszym kościele.
 5. Za tydzień Niedziela Palmowa. Ogłaszamy konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę wykonaną samodzielnie przez dzieci. Palmy zaopatrzone w karteczkę z nazwiskiem i imieniem przynosimy na godz. 11.00 w Niedzielę Palmową.
 6. Za tydzień odbędzie się kiermasz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Będziemy mogli nabyć świąteczne dekoracje.

Ogłoszenia parafialne (IV Niedziela Wielkiego Postu / 31.03.2019 r.)

1. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkania: w środę o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy świętej o godz. 17.00. Bardzo prosimy, aby kandydaci do bierzmowania, świadkowie i rodzice przystąpili do spowiedzi przed bierzmowaniem w sobotę podczas Mszy świętej rekolekcyjnej o godz. 18.30.
2. W związku z sakramentem bierzmowania, który odbędzie się w poniedziałek – 8 kwietnia o godz. 17.00 intencje przyjęte na tę godzinę zostaną przeniesione na godz. 7.00. Ewentualnie prosimy o kontakt w celu ustalenie innego terminu.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, z racji rekolekcji wyjazd do chorych przełożony zostanie na kolejny piątek kwietnia, tj. 12 kwietnia. Prosimy także o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby przyjąć sakrament spowiedzi, namaszczenia chorych i komunii świętej przed świętami wielkanocnymi
4. W tym tygodniu wykonano nowe meble do kościoła: konfesjonał oraz 2 stoliki.
5. W dniach 5-7 kwiecień odbędą się nasze wielkopostne rekolekcje. Poprowadzi je ks. Grzegorz Dobrzeniecki – proboszcz parafii św. Krzyża w Płocku.
6. Za 2 tygodnie Niedziela Palmowa. Ogłaszamy konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę. Palmy zaopatrzone w karteczkę z nazwiskiem i imieniem przynosimy na godz. 11.00 w Niedzielę Palmową.

Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne

(III Niedziela Wielkiego Postu / 24.03.2019 r.)

 

Zapraszamy na Wielkopostne nabożeństwa pokutne:

DROGĘ KRZYŻOWĄ w piątek o godz. 16.00 dla dzieci, po Mszy świętej o godz. 17.00 dla młodzieży i dorosłych;

GORZKIE ŻALE w niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 17.00.

2. Ofiary zbierane w piątki Wielkiego Postu przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego.

3. Pod chórem, u pani Ewy, możemy zaopatrzyć się w czekoladowe Baranki.Pamiętajmy, że zaopatrując się w nie wspieramy charytatywną działalność Caritas.

4. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone do puszek na pomoc misjonarzom. Złożono 1620 złotych. Bóg zapłać.

5. 25 marca 2019 r., na Mszy świętej o godz. 17.00 będziemy mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. U p. Ewy, pod chórem, możemy odebrać deklaracje. Gdyby ktoś nie mógł być w dniu 25 marca na Mszy świętej, może taką deklarację złożyć w najbliższym czasie w kancelarii lub zakrystii.

6. W ramach trwającego w Szkole Podstawowej nr 1 TYGODNIA DLA ŻYCIA I RODZINY w dniach 25 – 29.03.2019 r. przeprowadzona zostanie akcja pt „Pielucha dla malucha”. Nadrzędnym celem akcji jest pomoc potrzebującym maluchom z terenu naszego miasta. Pragniemy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w zbiórce jednorazowych pieluch, które następnie zostaną przekazane za pośrednictwem PCPR w Gostyninie potrzebującym dzieciom. Szczegóły u Pani Danuty Piątkowskiej i Pana Roberta Idzikowskiego.

7. W dniach 5-7 kwietnia odbędą się nasze wielkopostne rekolekcje. Poprowadzi je ks. Grzegorz Dobrzeniecki – proboszcz parafii św. Krzyża w Płocku.
 

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: parafia@milosierdzie-boze.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 2
W tym tygodniu: 179
Archiwa