Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich. Założycielem Ruchu jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki.

W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chcemy pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej. Jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym “laboratorium” duchowości małżeńskiej. Krąg tworzy 4-7 małżeństw. Za każdy krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Para ta jest odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych, które odbywają się raz w miesiącu. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, doradcy i opiekuna duchowego. W naszej parafii jest nim ks. Mariusz Stasiak. Rodziny Domowego Kościoła dla budowania jedności starają się uczestniczyć w dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Do istoty formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół. Rekolekcje takie trwają piętnaście dni (tzw. oaza rodzin),Członkowie kręgu starają się uczestniczyć również w rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw wraz z dziećmi

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła można znaleźć na stronach:

www.dkplock.pl

w.dk.oaza.pl

JEŻELI CHCECIE:

  • umacniać swoją wiarę;
  • pielęgnować miłość małżeńską;
  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów;
  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi;
  • doświadczyć życia we wspólnocie;

… ZAPRASZAMY!

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: parafia@milosierdzie-boze.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 51
W tym tygodniu: 51
Archiwa