Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Diecezjalna Inauguracja Roku Wiary i LXIII Synodu Diecezji Płockiej.

Koronką do Miłosierdzia Bożego w bazylice katedralnej w Płocku rozpoczęto 14 października uroczystości związane z inauguracją Roku Wiary i 43. Synodu Diecezji Płockiej, któremu przyświeca hasło „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” (Benedykt XVI).

 

  

Koronkę poprowadził Bp Piotr Libera, a poszczególne części odmawiały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i dr Iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza w diecezji płockiej. Następnie ks. kan. Stefan Cegłowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, podczas prezentacji multimedialnej opowiedział o „Płockich Porta Fidei”, czyli katedralnych Drzwiach Płockich. Są one symbolem 43. Synodu Diecezji Płockiej. Poszczególne części drzwi zawierają „Credo Apostolskie”.  

Inauguracyjnej Eucharystii przewodniczył również Bp Piotr Libera. Poprzedziło ją procesjonalne przejście przedstawicieli diecezji przez płockie „Porta Fidei” – katedralne Drzwi Płockie.

W procesji wejścia została wniesiona m.in. świecę paschalną – symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego. Niesiono również dwanaście świec woskowych – symbolizujących dwunastu Apostołów, dokumenty Soboru Watykańskiego II – w  50. rocznicę jego rozpoczęcia oraz Katechizm Kościoła Katolickiego – w 20. rocznicę jego ogłoszenia. Uczestnicy Eucharystii na jej wstępie zaśpiewali „Hymn do Ducha Świętego”.

Bp Libera w homilii przekonywał, że zwołania Synodu domaga się m.in. sytuacja religijna w Płocku. 70 proc. katolików w tym mieście nie chodzi w niedzielę do kościoła albo chodzi „od wielkiego święta”, zdecydowaną większość nie chodzących stanowią mężczyźni i ludzie do 40 roku życia, młode pary coraz częściej zawierają związek małżeński tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, a ich rodziny i przyjaciele „już nie chcą nawet słyszeć o Kościele”, zaś stu uczniów „Małachowianki”, najstarszej szkoły w mieście, zrezygnowało z nauki religii. „Czy nie są to pierwsi adresaci Roku Wiary? Czy to nie jest nasz ból, powód do pytania się, czy aby – jak pisze Benedykt XVI – nie byliśmy, nie jesteśmy `leniwi w wierze`?” – zastanawiał się biskup płocki.
„Chodzi mi o młodych ludzi, którzy zerwali już więź ze wspólnotą swojego Kościoła. O to, żebyśmy spróbowali odkryć, gdzie są najbardziej zapalne ogniska i znaleźli się bliżej poszukujących, wątpiących, a nawet zmęczonych nami. Żebyśmy byli bardziej solidarni ze spychanymi na margines, z rodzinami wielodzietnymi, z bezrobotnymi u nas i z prześladowanymi za wiarę w świecie. Żebyśmy pamiętali, że sakrament pokuty i pojednania jest najważniejszym narzędziem nowej ewangelizacji i wciąż go zarówno jako penitenci, jak i jako spowiednicy, pogłębiali”, mówił o powodach zwołania Synodu.”

Pod koniec eucharystii, ks. dr Włodzimierz Piętka ogłosił, że Biskup Płocki w Roku Wiary wydał dekret o odpustach w diecezji płockiej. Jednym z miejsc, w których można otrzymać odpust, jest także bazylika katedralna w Płocku.

Na zakończenie Eucharystii bp Libera przed ołtarzem Matki Bożej Mazowieckiej odczytał akt zawierzenia Matce Bożej dzieła Roku Wiary, nowej ewangelizacji i rozpoczynającego się 43. Synodu Diecezji Płockiej: „Niech będzie błogosławionym czasem wspólnego zatroskania o miejsce Twojego Syna w naszych sercach, w naszych rodzinach, parafiach i gminach, w urzędach, szkołach i na uczelniach, w gospodarstwach i warsztatach”, wymieniał ordynariusz diecezji płockiej.

Druga część inauguracji odbyła się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Na wstępie bp Roman Marcinkowski odczytał list abpa Angelo Becciu, Substytutu Sekretariatu Stanu, skierowanego do biskupa płockiego z okazji zwołania Synodu. Zawarto w nim m.in. życzenie, aby nowy Synod Diecezji Płockiej, „w dobie konfrontacji Kościoła z laicką wizją człowieka, społeczeństwa i świata, stał się odpowiedzią na oczekiwaną odnowę tożsamości Kościoła i potrzebę podjęcia zadań nowej ewangelizacji”.

Podczas sesji ordynariusz diecezji podpisał „Regulamin XLIII Synodu Diecezji Płockiej” oraz wręczył nominacje 35 członkom Komisji Głównej Synodu. Odczytane zostały także dekrety powołujące 13 Komisji Synodalnych, wraz z ich składem osobowym. Referat pt. „Istota i zadania synodu diecezjalnego” wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński, sekretarz Synodu.

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: parafia@milosierdzie-boze.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 51
W tym tygodniu: 51
Archiwa