Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Moje świadectwo

   „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” (J 15,16) 

 

     Kiedy w czasie rekolekcji rozmawiałem z  nadzwyczajnymi szafarzarzami, wszyscy oni podkreślali to poczucie zostania wybranym. Mnie też od początku owo poczucie towarzyszyło i w zasadzie uniemożliwiało dokonanie innego wyboru. Bo skoro On mnie wybrał….

    To uznanie „wybraństwa” nie łączy się z jakąś dumą, nie daje żadnych podstaw do zarozumialstwa, do poczucia wyższości. Wręcz przeciwnie, uczy pokory i nakazuje służyć tak, by przynosić owoce. Oto moja droga, być może rozpoczęta przed kilkunastu laty, kiedy próbowałem w Gostyninie stworzyć Liceum Katolickie. A może wstąpiłem na nią znacznie wcześniej?

    Przepełniony takimi myślami uczestniczyłem w styczniowych spotkaniach w płockiej Metanoi z księżmi przygotowującymi nas do tej szczególnej posługi: ks. dr A. Rojewskim, ks. dr T. Lewickim, ks. dr D. Piskorskim, ks. mgr P. Grzywaczewskim. Te spotkania przybliżyły mnie nie tylko do tego, by pełnić tę szczególną posługę nadzwyczajnego szafarza, ale nade wszystko zbliżyły mnie do Tego, który mnie wybrał.
    Umocnił mnie nadto udział w rekolekcjach nadzwyczajnych szafarzy, które odbyły się w Niepokalanowie w dniach 19 – 21 lutego. Prowadzili je ks. dr Mirosław Milewski, wikariusz generalny i kanclerz Kurii Diecezjalnej oraz ks. mgr Roman Bagiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego płockiej Kurii, opiekun szafarzy.  Niezwykłe miejsce (genius loci, o którym mówił, głosząc Słowo Boże, ks. kanclerz) – Kaplica św. Maksymiliana Marii Kolbego nadawała rekolekcjom niezwykły charakter. Oto w tym miejscu, przed tym ołtarzem msze odprawiał Święty Męczennik. Ten, który nie zawahał się oddać swoje życie za innego człowieka.
    W tym właśnie szczególnym miejscu 21 lutego otrzymaliśmy z rąk Jego Eminencji Biskupa Płockiego Piotra Libery posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

                                                                                                               Andrzej F. Ziółkowski

 

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa