Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

Ks. prałat Mirosław Milewski Biskupem Pomocniczym w Płocku.

 

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej. Został nim ks. Mirosław Milewski, wikariusz generalny tej diecezji, który jest też wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej.

Biskup nominat pochodzi z Ciechanowa, gdzie urodził się 45 lat temu, w 1971 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjął w 1997 r. święcenia prezbiteratu. Jego pierwszą pracą kapłańską była posługa wikariusza w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. Następnie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 2004 r. doktoratem z socjologii. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po studiach pracował w kurii diecezjalnej i w płockim seminarium duchownym, gdzie był wychowawcą i prefektem. Przez cały czas wykłada tam również katolicką naukę społeczną i teologię pastoralną. Prowadził też zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2008 r. został kanclerzem kurii, a rok później wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Ponadto jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów.

Dewizą biskupią nominata będą słowa Nolite timere – „Nie lękajcie się”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza. Święcenia biskupie ks. Milewski przyjmie 27 lutego.

W rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Milewski mówił m.in. o wizji swojej biskupiej posługi, która będzie zapewne związana z najważniejszym rysem diecezji. Liczy on, że pomocna mu będzie również zdobyta wiedza socjologiczna.

„Od kilkudziesięciu lat duchowym rysem diecezji płockiej, który staje się coraz bardziej widoczny i czytelny, jest oczywiście Boże Miłosierdzie. Dobrze wiemy, że to w Płocku miały miejsce pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Diecezja płocka coraz bardziej oddycha tą wielką tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Myślę, że to, co z pewnością będę chciał robić, to Boże Miłosierdzie głosić, przybliżać wszystkim ten misericordiae vultus, to oblicze miłosiernego Pana. Katolicka nauka społeczna i socjologia to dziedziny bardzo mi bliskie. Na miarę moich możliwości śledzę życie społeczne w Polsce czy Europie, zachodzące przemiany. Docieram do lektur. Z całą pewnością otwiera się tutaj pewna przestrzeń, pewne pole do ewangelizacji. To są kontakty z władzami samorządowymi, ze społecznikami. Tutaj jest rzeczywiście duża przestrzeń do działania i wciąż do zagospodarowania” – powiedział biskup nominat Mirosław Milewski.

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: parafia@milosierdzie-boze.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 87
W tym tygodniu: 535
Archiwa