Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Ogłoszenia parafialne (III Niedziela Zwykła – 26.01.2020 r.)

1. Papież Franciszek ustanowił III Niedzielę Zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Następca św. Piotra, podkreślając, że „relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości” (nr 1) pragnie, aby niedziela ta była poświęcona „celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” (nr 3). Biblia „nie może bowiem być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał, i odnalazł się w jej Słowie” (nr 4).
2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 7.00 rozpoczniemy adorację NS, która potrwa do godz. 9.00. O godz. 9.00 odprawimy Mszę świętą w intencji KŻR.
3. Od soboty zapraszamy na wieczorne msze święte w dni powszednie.
4. Przyszła niedziela to pierwsza miesiąca. Zapraszamy na wystawienie NS i adorację po Mszy świętej o godz. 12.30.
5. W przyszłą niedzielę przypada 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego. Na każdej Mszy świętej będziemy błogosławić gromnice. Jest to dzień życia konsekrowanego – modlić się będziemy za członków zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów życia konsekrowanego. Pamiętajmy o naszych parafianach: ojcu Łukaszu – zakonniku w Papui Nowej Gwinei, o p. Agacie – przygotowującej się do pracy misyjnej, o p. Ewie – wdowie konsekrowanej. Taca z tego dnia przeznaczona jest na wsparcie zakonów kontemplacyjnych.
6. W piątek w godz. od 9.00 do 13.00 zachęcamy do wsparcia akcji Pomaganie mamy we krwi. W tym dniu na Rynku w Gostyninie będziemy mogli oddać krew dla Natalii Kurkowskiej. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
7. Narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami spotkań dla narzeczonych, które odbywać się będą w tym roku w naszej parafii. Informacje umieszczone są na stronie parafialnej i na tablicy ogłoszeń pod chórem.
8. Rozkład kolędy:
a) Poniedziałek, 27 stycznia –
od godz. 15.00 ul. Iwaszkiewicza i ul. Nałkowskiej;
od godz. 15.00 ul. Jagiellończyków, ul. Kostkiewicza, ul. Święcickiego;
od godz. 15.30 ul. 18 – Stycznia (od początku);
od godz. 15.00 ul. 18 – Stycznia od końca i Prusa.
b) Wtorek, 28 stycznia –
od 15.00 ul. Żeromskiego;
od godz. 15.00 ul. Konopnickiej (od końca);
od godz. 15.00 ul. Żytnia i Konopnickiej od początku;
od godz. 15.30 ul. Akacjowa, Jaśminowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa.
c) Środa, 29 stycznia –
od godz. 15.00 ul. Klonowa;
od godz. 15.00 ul. Kochanowskiego od początku i ul. Szydłowieckiego;
od godz. 15.00ul. Kochanowskiego od końca i ul. Wilczkowskiego,
od godz. 15.00 ul. Sadownika.
d) Czwartek, 30 stycznia –
od godz. 15.00 ul. Piaskowa;
od godz. 15.00 dwóch księży ul. Leśna od końca i początku,
od godz. 15.00 ul. Wyspiańskiego.
e) Piątek, 31. Stycznia –
od godz. 15.00 ul. Kościuszki 33;
od godz. 15.00 ul. Kościuszki 35;
od godz. 15.00 ul. Kościuszki 37;
od godz. 15.30 ul. Kraśnica;
od godz. 19.00 ul. Polna 9.

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa