Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy

Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

W dniu 6 października 2012r. członkowie Kół Żywego Różańca z parafii  pw. Miłosierdzia Bożego i parafii pw. Św. Marcina, pod przewodnictwem ks. proboszcza Sławomira Wiśniewskiego, uczestniczyli w II Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Smardzewa.

Czytaj dalej

Apostolat „ZŁOTA RÓŻA”

Apostolat „ZŁOTA RÓŻA” zrodził się w Mediugorje. Jest odpowiedzią  na orędzie Królowej Pokoju z dnia 2 stycznia 2007 roku, kiedy to Maryja, w czasie comiesięcznego spotkania z Mirjaną, poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

Czytaj dalej

Żywy Różaniec

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”. (Jan Paweł II)

 

Żywy Różaniec w Gostyninie powstał w 1975 roku przy parafii św. Marcina. Założycielem był ks. Józef Kanicki.

W roku 1997 erygowano w Gostyninie drugą parafię rzymsko-katolicką pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” przy ul. Polnej. Członkowie Żywego Różańca zamieszkujący na terenie nowej parafii przenieśli działalność różańcową do swojej nowej parafii. Przeniesione zostały trzy róże różańcowe w liczbie po 15 członków w każdej. W latach 2003 – 2004 powstały trzy nowe róże różańcowe oraz w związku z ogłoszeniem przez Ojca Świętego nowej części Różańca – tajemnic światła, dotychczas istniejące Koła różańcowe zostały powiększone do 20 osób.

Opiekunami kół Żywego Różańca w poszczególnych latach byli:

od 1997 do 2000 – ks. Ryszard Piekut

od 2000 do 2004 – ks. Albin Łuczkowski

od 2004 do 2009 – Proboszcz parafii ks. Wojciech Hubert

od 2009 do 2018 – proboszcz ks. Sławomir Wiśniewski

od 2018 – proboszcz ks. Andrzej Rutkowski

Cele Żywego Różańca

1. Umocnienie wiary w duszach wiernych
2. Modlitwa w intencjach Kościoła i Ojca Świętego
3. Modlitwa o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
4. Ożywienie działalności apostolskiej

Obowiązki członków Kół Żywego Różańca

1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
2. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach Maryjnych
3. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalności apostolskiej
4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
5. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Są to następujące dni:

  • przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Bożego Narodzenia (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego,
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • Królowej Różańca Świętego (7 X),
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w intencji podanej przez Ojca Świętego – jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę.  Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkowie Żywego Różańca starają się o częsty udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.

Koła Żywego Różańca:

Róża 1 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święty Antoni
Zelatorka – Genowefa Podel

Róża 2 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święty Maksymilian Maria Kolbe
Zelatorka – Janina Lińska

Róża 3 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święta Tereska od Dzieciątka Jezus
Zelatorka – Maria Przybysz

Róża 4 – założona 1 grudnia 2003 roku
Patron – Święta Siostra Faustyna
Zelatorka – Ewa Stępień

Róża 5 – założona 1 lutego 2004 roku
Patron – Matka Boża Różańcowa
Zelatorka – Janina Skibińska

Róża 6 – założona 19 marca 2004 roku
Patron – Święty Józef
Zelatorka – Ewa Rutkowska

1 lutego 2004 roku został powołany zarząd Kół Żywego Różańca w składzie:

nadzelatorka – Janina Skibińska

sekretarz – Ewa Rutkowska

skarbnik – Ewa Stępień

zelatorki wspomagające: Genowefa Podel, Janina Lińska, Maria Przybysz.

Wszyscy członkowie kół różańcowych spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej w kościele o godz. 9.00. Na tą mszę św. zapraszamy wszystkich, którzy czczą Maryję modlitwą różańcową. Mamy nadzieję, że z grona uczestników tej liturgii powstanie następne koło Różańcowe. O jego powstanie gorąco się modlimy.

Trzeba się cieszyć, że w naszej parafii jest 6 kół różańcowych i codziennie to grono ludzi zanosi do Boga przez ręce Maryi modlitwę różańcową. Niestety trzeba też zauważyć, że do kół różańcowych należą w zdecydowanej większości osoby starsze. Byłoby dobrze, by do tej pięknej modlitwy włączyła się także młodzież, dzieci i osoby w średnim wieku. Pozostaje to zadanie wyzwaniem dla wszystkich parafian, którzy cenią sobie modlitwę różańcową.

Apostolat „MARGARETKA”

Apostolat „MARGARETKA” powstał w Mediugorje z inicjatywy amerykańskiej pani profesor, która przybyła z Kanady do Mediugorje zainicjowała apostolat modlitwy za kapłanów.

Czytaj dalej

Spotkanie Apostolatu Margaretka

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła”

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu”

Orędzie z Matki Bożej z Medjugor

Czytaj dalej

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: parafia@milosierdzie-boze.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 56
W tym tygodniu: 207

Archiwa