Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Pielgrzymka do Skępego 6-10.09.2014 r.

Jak co roku w dniach 6 – 10 września odbyła się  405. Piesza Pielgrzymka do Skępego. W uroczystościach odpustowych w Skępem uczestniczyło ok. 4 tysiące pielgrzymów, w tym pątnicy 405. pielgrzymki z Gostynina i rowerzyści z naszego miasta. Wczesnym rankiem w poniedziałek (8.09) do Skępego dotarły dwa autobusy pielgrzymów gostynińskich.

 

Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił słowo Biskup Płocki, Piotr Libera. W homilii podkreślał, że nasze narodzenie zawdzięczamy w pierwszym rzędzie Bogu: „To On podjął decyzję o naszym poczęciu. On pozwolił nam przyjść na ten świat. Mogło nas nie być, a oto jesteśmy. Mogliśmy narodzić się w innym cza­sie, w III, IX czy XVIII wieku. Pojawiliśmy się na świecie akurat w takim czasie. Mogliśmy przyjść na świat w in­nym narodzie, na innym kontynencie, a oto jesteśmy tutaj, na polskiej ziemi. Mogliśmy mieć innych rodziców, a mamy takich, jakich mamy. Za tym wszystkim stoi Bóg, który jest Miłością”.

Biskup przypomniał też, że Maryja jest opiekunką naszych zasiewów. „To w tym miesiącu rolnicy dokonują zasiewu zboża na przyszłoroczny chleb. Z nadzieją wrzucają ziarno w ziemię, spodziewając się, że w czasie przyszłorocznych żniw wyda ono plon obfity. Wiedzą jednak dobrze, że nie wszystko od nich zależy. Przyszłe plony zależą od wielu czynników. Stojąc przed pewną niewiadomą, zawierzamy tę ważną czynność polskiego rolnika Matce Bożej. Prosimy, by Ona była Opiekunką i Patronką tegorocznych zasiewów”.

Ks. Biskup mówił także, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego zaczął się czas nowego siewu Bożego słowa, zasiewu nauczania i wychowania. Owoce tego zasiewu zależą w dużej mierze od współpracy rodziny, szkoły i Kościoła. Dlatego i tu potrzebujemy Bożej pomo­cy, tej dobrej duchowej, sprzyjającej aury, ciepła ludzkiego serca i rosy Ducha Świętego.

Tradycyjnie podczas ostatniego Apelu Jasnogórskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, pielgrzymi podziękowali kapłanom za wsparcie duchowe. Szczególne podziękowania padły pod adresem ks. Pawła Czarneckiego – przewodnika grupy.

Siostra pielgrzymkowa, nasza parafianka – Marianna Chazarkiewicz – podczas pielgrzymki napisała kilka wierszy, które zostały odczytane w dobrzyńskiej świątyni. Mamy nadzieję, że ukażą się na łamach naszego parafialnego czasopisma „ W promieniach miłosierdzia”.

W powrotnej drodze również dopisywał humor i radość. Wszak wracali od Matki. Na jednym z odpoczynków, radosnego tańca uczył pielgrzymów piotr. Zabawa na sto dwa.

Z naszej parafii pielgrzymowali: ks. Damian – uczestnicząc w Uroczystości odpustowej oraz ks. Wojciech wędrując z pątnikami w drodze powrotnej, w poniedziałek. Ks. Proboszcz uczestniczył w Apelach Jasnogórskich w Dobrzyniu oraz odwiedzał pielgrzymów na trasie.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć p. Andrzejowi Adamskiemu oraz portalowi gostynintv

{gallery}pielgrzym/skepe14{/gallery}

 

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa