Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Wigilia Paschalna i Rrezurekcja 2016

Wigilia Paschalna to czuwanie nad tajemnicą Zmartwychwstania. Dzień ten jest pierwszym i najważniejszym dniem roku – właśnie wtedy dokonuje się Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, Szatanem i śmiercią. To zwycięstwo dokonuje się dla nas i w nas, którzy z wiarą bierzemy w nich udział.

Nasze włączenie się w triumf Jezusa miało miejsce w dniu naszego Chrztu, kiedy w znaku wody zostaliśmy odrodzeni do nowego życia, życia w świetle.

Te dwa znaki: ogień – światło i woda – życie towarzyszyły nam na początku celebracji Wigilii Paschalnej.

Dopełnienie swoje znajdą one w trzecim znaku Wigilii – znaku Uczty. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej przeżywamy tą rzeczywistość nie tyle jako Ofiarę, ale jako dziękczynienie (po grecku: Eucharystię) za dar nowego życia, które przez śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam Jezus, a które staje się w nas obecne przez Chrzest i stałe przyjmowanie Komunii.

LITURGIA ŚWIATŁA. Symbol Światła jest obecny w historii od zarania dziejów. Światłość jest jednym z pierwszych stworzeń Boga, światło ognistego słupa prowadzi Naród Wybrany z niewoli ku wolności, Jezus nazywa siebie Światłością dla świata, wreszcie symbol światła gości w chrześcijańskiej liturgii towarzysząc nam w każdej celebracji Mszy świętej a szczególnie w sakramencie Chrztu, przy Pierwszej Komunii Świętej i łożu konającego człowieka.

Dlatego kapłan święcił ogień i przygotował świecę Paschalną, która stając w naszej świątyni przypominać nam będzie Chrystusa Zwycięzcę nad naszym grzechem. Na paschalnej świecy zostały wyryte znaki: krzyż – rzeźbiąc go kapłan mówi: „Chrystus wczoraj i dziś początek i koniec” Alfa i Omega oraz data bieżącego roku – umieszczając je na świecy kapłan wypowiada słowa: „Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”

Paschał został przyozdobiony pięcioma ziarnami kadzidła – znakami ran Jezusa. Nakładając je kapłan wypowiadał słowa: „Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan.” Zapalony paschał został wniesiony do świątyni – od jego światła zapalili świece uczestnicy liturgii; a na wezwanie: „Światło Chrystusa” odpowiedzieli: „Bogu niech będą dzięki”

W tę świętą noc słuchaliśmy Słowa Boga, które ukazywało kolejne etapy Historii Zbawienia. To historia miłości, troski o człowieka i historia zwycięstwa.

Kolejnym elementem liturgii Wigilii była Liturgia Chrzcielna. Uczestnicy liturgii sięgali   myślą do chwili własnego Chrztu. Wtedy to każdy z nas powstał do życia Dziecka Bożego. Wspominając to wydarzenie, kapłan dokonał obrzędu poświęcenia wody, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i zostaliśmy pokropieni wodą chrzcielną

Dalsza część liturgii to już Rezurekcja. Eucharystyczne spotkanie ze Zmartwychwstałym. I choć przeżyliśmy już w liturgii Zmartwychwstaniem zgodnie z tradycją, trwaliśmy  w adoracji  Najświętszego Sakramentu, pamiętając, że On już powstał z martwych i jeżeli jest tu w świątyni, to jako Ten, który już powstał z martwych i oczekuje na spotkanie z niewiastami i uczniami, którzy przybędą rankiem by spotkać się z Nim – Zmartwychwstałym.

Rankiem następnego dnia licznie przybyli wierni uczestniczyli w procesji rezurekcyjnej oraz w drugiej mszy św. Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.   

{gallery}WSobota/wielkanoc16{/gallery}

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa