Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Wolontariat młodzieżowy

Program Młodzieżowego Koła Charytatywnego został ułożony już w 2001r. Jest on opracowany zgodnie z Wskazaniami Katechetycznymi, które zachęcają do prowadzenia grup i wspólnot, będących pogłębieniem katechezy szkolnej. 

Cele podstawowe:

 • Umożliwienie nauczania, zdobycia wiadomości i umiejętności praktycznych, stanowiących podstawę do kształtowania dojrzałej osobowości;
 • Kształtowanie właściwych umiejętności w zakresie pomocy innym, diagnozowania potrzeb, twórczej pracy na rzecz potrzebujących;
 • Przygotowanie do profesjonalnej pracy wolontariusza.

Cele szczegółowe:

 • Rozumienie, czym jest miłość, miłosierdzie, służba;
 • Poznanie nauki Kościoła odnoszącej się do czynów miłosierdzia;
 • Posługiwanie się Pismem Świętym i interpretowanie Go na co dzień;
 • Interpretowanie Słowa Bożego w świetle nauczania Kościoła
 • Odważne składanie świadectwa wiary;
 • Planowanie akcji charytatywnych oraz ich realizowanie;
 • Umiejętne odczytywanie potrzeb bliźnich;
 • Uczenie się aktywnego słuchania i spontanicznego działania;
 • Podejmowanie pracy nad sobą;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów;
 • Poznanie zasad konstruktywnego dialogu oraz pokonywanie barier komunikacyjnych;
 • Uczestniczenie w życiu  szkoły i parafii;
 • Umiejętność pracy w grup

Umiejętności zdobywane na zajęciach:

1. Twórcze planowanie działań charytatywnych.
2. Efektywne współdziałanie w zespole.
3. Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.
4. Konstruktywne rozwiązywanie problemów.
5. Pokonywanie barier komunikacyjnych.

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa