Aktualności

36. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ na JASNĄ GÓRĘ 2017 r.

Słowo Przewodnika Głównego na 36 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę i podstawowe informacje związane z uczestniczeniem w płockiej pielgrzymce

 

DRODZY PIELGRZYMI!

6 sierpnia po raz 36. rusza z Katedry płockiej Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Pątnicy mają do przemierzenia około 270 km. Będą zapewne szli w upale i w deszczu. Będzie poważnie, modlitewnie, ze skupieniem, ale także wesoło, radośnie, z uśmiechem. Będzie trud, zmęczenie, może nawet zniechęcenie, ale też chwile wzruszające, głębokie przemyślenia, dobre rozmowy. Codzienna Eucharystia, różaniec z intencjami pielgrzymów, śpiew Godzinek, Apel wieczorny. To wszystko w wyjątkowym klimacie. Ponad tysiąc śmiałków, a może bardziej ludzi zakochanych w Maryi i wierzących w Jej potężne Orędownictwo. Pielgrzymka, tak myśląc po ludzku jest trudem, który nie jest konieczny, kiedy można samochodem, autokarem, pociągiem dotrzeć łatwo na Jasną Górę. A jednak coś popycha, co roku tylu ludzi na pielgrzymi szlak.

W tym roku przypada setna rocznica objawień fatimskich. Ta okrągła rocznica jest dla nas, współczesnych chrześcijan znakiem, przy którym wręcz trzeba się zatrzymać. Bo słowa, ostrzeżenia, zapowiedzi Maryi wypowiedziane do trójki pastuszków nie straciły na aktualności. Podobnie jak Ewangelia. Maryja w Fatimie chce ratować świat, ale też każdego, konkretnego człowieka od zła, śmierci wiecznej, piekła. Prosi o pomoc w ratowaniu świata. Także nas, żyjących sto lat po tych wydarzeniach. Kto ma być tym pomocnikiem Maryi w ratowaniu świata? Czy nie szczególnie ci, którzy mają w sobie pewnego rodzaju pobożność maryjną? Czy właśnie nie pątnicy zdążający na własnych nogach na Jasną Górę? Ci, którzy zakochali się w Maryi.

Patronami naszego pielgrzymowania niech będą w tym roku dzieci z Fatimy. Dwoje z nich, Franciszek i Hiacynta, niedawno kanonizowani. Są więc także naszymi Orędownikami z nieba. Wierzymy, że będą nas mocno wspierać w drodze,  w pracy nad przemianą naszych serc, otwierać na Boże łaski i pomagać w budowaniu przyjaźni z Maryją. W dzieciach fatimskich po spotkaniu z Maryją zaszły zmiany. Tak bardzo zapadły im w serca słowa Maryi, że całe ich życie zostało ukierunkowane na wypełnienie próśb Matki Bożej. Podjęły wyrzeczenia, umartwienia i ofiary, aby ratować grzeszników. Z wielką determinacją i w miarę swoich możliwości. W tym miejscu można zobaczyć pewne podobieństwo pieszych pielgrzymów z pastuszkami z Fatimy. Bo przecież człowiek wyruszający w drogę też podejmuje trud wyrzeczeń, umartwień i ofiar. Ten wysiłek zarówno fizyczny, jak i duchowy trzeba tylko właściwie ukierunkować, nadać mu dobry kształt, mądrą intencję. Tak, że by pielgrzymowanie nie było puste, żeby nie pozostało tylko wakacyjną przygodą. Trzeba więc mieć dobrą, duchową intencję pielgrzymowania, być przekonanym, że ten mój wysiłek jest czymś ważnym nie tylko dla mnie, ale może być i dla innych, może zwłaszcza dla tych, którzy zobojętnieli religijnie, zobojętnieli na Pana Boga.

Życzę więc wszystkim, którzy podejmują trud pielgrzymowania, błogosławionego czasu tych wyjątkowych rekolekcji w drodze.

 Ks. Jacek Prusiński, Główny Przewodnik 36. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

1) Tegoroczna 36. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Żywe Diamenty Maryi”. W tym roku mija trzysta lat od koronacji koronami papieskimi Ikony Jasnogórskiej. To wydarzenie stało się inspiracją do hasła tegorocznej Pielgrzymki. Tematem „rekolekcji w drodze” będzie natomiast przesłanie płynące z Fatimy, w związku z setną rocznicą Objawień Fatimskich.
2) Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2017 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego o godz. 6 00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2017 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 3,4 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
4) Opłata pielgrzymkowa (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy) wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 200 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i uiszcza się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
– Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
– Kierownictwo Trasy – ks. Łukasz Gach
– Liturgia – ks. Piotr Gadomski
– Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
– Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
– Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski, p. Mirosław Sitek
– Służba Ekologiczna – p. Iwona Myślińska, p. Krzysztof i Irena Kinalscy
– Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
– Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
– Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek
– Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala, p. doktor Marta Zębala
– Kantor Pielgrzymki – p. Antonina Cieślińska, p. Mateusz Lampkowski
– Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Świerczyński

GRUPA i PRZEWODNIK:

ŻÓŁTA – ks. Kamil Kowalski

7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:– żółta 15 (parafii) Gostynin, Gąbin.
8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Piotra Gadomskiego (tel. 608 362 481) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.
9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.
10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

Dodaj komentarz