Moi drodzy, jak co roku, tak i w tym roku pomimo pandemii przygotowaliśmy dekorację Grobu Pańskiego jak i Ołtarza Wystawienia (ciemnicy). Niedawno wspominaliśmy 90-tą rocznicę objawień się św. Siostrze Faustynie Pana Jezusa Miłosiernego. Nakazał On wtedy św. Faustynie: “Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”. W naszej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego szczególnie czcimy Pana Jezusa Miłosiernego także w tym cudownym obrazie.
Dlatego w tym roku motywem Grobu Pańskiego w naszej parafii są promienie miłosierdzia wychodzące z przebitego Serca Pana Jezusa. Pan Jezus mówi przecież do siostry Faustyny: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę- blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”. Przez tę dekorację chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie, że to śmierć Pana Jezusa za nasze grzechy jest źródłem naszej nadziei na życie wieczne i błogosławieństwo Boże.
Nad grobem na sercach zawieszone są fragmenty modlitwy, ponieważ sam Pan Jezus zachęca nas niejednokrotnie do modlitwy przez Jego mękę na krzyżu. Każdy z nas z pewnością ma w swoim sercu wiele intencji – warto je złożyć Panu Jezusowi modląc się w naszej świątyni.
Chcę też w tym miejscu podziękować całej grupie przygotowującej tegoroczną dekorację za te godziny spędzone przy jej tworzeniu.
Cała grupa, która tworzyła dekorację Grobu Pańskiego i Ołtarza Wystawienia ma nadzieję, że dekoracja pomoże każdemu modlącemu się w kościele w przeżywaniu tych największych tajemnic naszej wiary – śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.