Apostolat „MARGARETKA” powstał w Mediugorje z inicjatywy amerykańskiej pani profesor, która przybyła z Kanady do Mediugorje zainicjowała apostolat modlitwy za kapłanów.

Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitewne ofiarowane za kapłanów. Apostolat ten nazwała „Margaretką”, od kwiatu margaretka. W centrum symbolicznego kwiatka wpisuje się nazwisko księdza a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za wybranego kapłana. Nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie.

Właśnie tego chce Matka Boża. Pragnie, żeby chrześcijanie umieścili kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli.

Apostolat „Margaretka” znany jest już na całym świecie. Także w Polsce w wielu parafiach ludzie świeccy podejmują modlitwy za kapłanów.

W naszej parafii powstało już 30 grup modlitewnych, a modlitwą objętych jest 20 kapłanów. Swoją modlitwą obejmujemy kolejno kapłanów posługujących w naszej parafii, a także  Ojców Karmelitów z Obór, dokąd często pielgrzymujemy.

Od dnia 23 maja 2008 roku objęliśmy modlitwą Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Liberę, Biskupa Płockiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *