Aktualności

Apostolat „MARGARETKA”

Apostolat „MARGARETKA” powstał w Mediugorje z inicjatywy amerykańskiej pani profesor, która przybyła z Kanady do Mediugorje zainicjowała apostolat modlitwy za kapłanów.

Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitewne ofiarowane za kapłanów. Apostolat ten nazwała „Margaretką”, od kwiatu margaretka. W centrum symbolicznego kwiatka wpisuje się nazwisko księdza a wokół niego na siedmiu płatkach nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia będą modlić się za wybranego kapłana. Nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie.

Właśnie tego chce Matka Boża. Pragnie, żeby chrześcijanie umieścili kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myśli.

Apostolat „Margaretka” znany jest już na całym świecie. Także w Polsce w wielu parafiach ludzie świeccy podejmują modlitwy za kapłanów.

W naszej parafii powstało już 30 grup modlitewnych, a modlitwą objętych jest 20 kapłanów. Swoją modlitwą obejmujemy kolejno kapłanów posługujących w naszej parafii, a także  Ojców Karmelitów z Obór, dokąd często pielgrzymujemy.

Od dnia 23 maja 2008 roku objęliśmy modlitwą Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Piotra Liberę, Biskupa Płockiego.

Dodaj komentarz