Aktualności

Apostolat „ZŁOTA RÓŻA”

Apostolat „ZŁOTA RÓŻA” zrodził się w Mediugorje. Jest odpowiedzią  na orędzie Królowej Pokoju z dnia 2 stycznia 2007 roku, kiedy to Maryja, w czasie comiesięcznego spotkania z Mirjaną, poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

Podstawową wspólnotę „ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21 – osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób wybranym przez siebie dniu (wypadającym co trzy tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę Różańca i dziesiątek Koronki do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu, każda z osób, ofiaruje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.).

W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Apostolat „ZŁOTA RÓŻA” w parafii „Miłosierdzia Bożego” w Gostyninie został założony w dniu 5 listopada 2009 roku. Animatorem została Janina Skibińska, zastępcą Ewa Rutkowska.

Dodaj komentarz