„Przyjęcie darów Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania wskazuje i otwiera was na to, abyście byli Kimś. Kimś przez duże K” – przekonywał młodzież Biskup Roman Marcinkowski w dniu 18 czerwca, w homilii podczas Mszy świętej połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

W czwartek 18 czerwca podczas Eucharystii o godzinie 17.00 w naszym kościele Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania 62 młodym osobom z naszej parafii. Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpili głównie uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Na uroczystość – oprócz młodzieży i świadków sakramentu, przybyli także kapłani z naszego dekanatu, na czele z ks. dziekanem, a także rodzice, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas oraz zaproszeni goście.

W homilii Biskup Marcinkowski przypominał młodym że, sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej podczas którego kandydaci otrzymają moc Ducha Świętego do mężnego wyznawania wiary i do postępowania zgodnego z jej zasadami. Ksiądz Biskup, cytując kilka podań o udzielenie bierzmowania, akcentował również, że sakrament ten jest dla młodych zobowiązaniem, obietnicą i deklaracją która potwierdza i pieczętuje dokonany już przez nich wybór konkretnej drogi życia, drogi z Bogiem, z Jezusem. „Przyjęcie bierzmowania pokazuje i potwierdza, że chcecie w wasze dalsze, dorosłe życie zabrać Boga, zabrać Jezusa, by z Nim iść” – przekonywał hierarcha. Ksiądz Biskup życzył także młodzieży, by realizując swoje życiowe cele zawsze pamiętała o tym, że od chwili sakramentu bierzmowania jest jeszcze ściślej złączona z Bogiem. Konsekwencją tego faktu jest więc to, że bierzmowany ma w życiu reprezentować inny świat niż ten, który jest dziś promowany i pokazywany; ma reprezentować świat dobrych, Bożych wartości – podkreślał Biskup Roman. Po homilii Ksiądz Biskup poświęcił pamiątkowe krzyże i udzielił sakramentu.

Bierzmowana młodzież w darze ołtarza złożyła: świecę, kwiaty, zeszyt z religii i indeks kandydata, a także przyrzeczenia abstynencji do 18 roku życia oraz zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Darem materialnym młodych była biała stuła z wizerunkiem świętej siostry Faustyny, a także nowa sygnaturka.

Na zakończenie uroczystości młodzież podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielony sakrament, zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym poprzez bierzmowanie zostali obdarzeni. Złożyli również życzenia z okazji przypadającej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich i trzydziestej rocznicy sakry biskupiej. W swoich podziękowaniach młodzież ujęła także rodziców, chrzestnych, świadków bierzmowania, kapłanów oraz dyrekcję i wychowawców. Szczególne wyrazy wdzięczności młodzi wyrazili wobec świeckich animatorów, którzy prowadzili dla nich comiesięczne spotkania w małych grupach. Po ich podziękowaniach gratulacje nowo bierzmowanym złożyli ich młodsi koledzy – przedstawiciele uczniów klas drugich gimnazjalnych.

Cała uroczystość przebiegała ze spokojem i w należytym skupieniu. Dla uczestników były to wyjątkowe chwile. Oto kilka świadectw:

 

„Sakrament bierzmowania jest dla mnie umocnieniem Duchem Świętym, wyznaczającym specjalne miejsce w Kościele i świecie. Bierzmowanie daje mi moc do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Dlatego chciałabym przez nie otwierać się szczególnie na łaskę poznania oraz mądrości.”

Aleksandra

„Do sakramentu bierzmowania przygotowywałem się trzy lata, w tym przez ostatni rok chodziłem na comiesięczne spotkania uświadamiające mi czym jest ten sakrament i jakie łaski mogę otrzymać. Przystąpiłem do sakramentu bierzmowania, aby pełniej uczestniczyć w życiu Kościoła. Chcę, aby moc Ducha Świętego pomagała mi być bardziej gorliwym, sumiennym i oddanym chrześcijaninem, co tym samym stawiam sobie jako postanowienie.”

Jakub

„Sakrament bierzmowania jest dla mnie bardzo ważny. Przyjęłam go, ponieważ jest sakramentem wzmacniającym wiarę, którą otrzymałam podczas chrztu świętego”.

Wiktoria

 „Przyjąłem sakrament bierzmowania, ponieważ chcę się rozwijać w dojrzałym życiu chrześcijańskim. Poprzez sakrament bierzmowania przyjąłem Ducha Świętego, który będzie mnie umacniać w dorosłym życiu. Bierzmowanie pozwoliło mi pogłębić miłość do Chrystusa.”

Jakub

„Poprzez sakrament bierzmowania mam udział w darach Ducha Świętego, aby stać się prawdziwym chrześcijaninem. Mogę sam, z własnej woli, świadomie wyrzekać się zła i wyznawać wiarę w Chrystusa, tak jak przed laty uczynili to w moim imieniu rodzice i chrzestni podczas chrztu świętego. Przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym, a przez bierzmowanie stałem się prawdziwym świadkiem Chrystusa.”

Szymon

„Poprzez przyjęte bierzmowanie chciałbym ściślej zjednoczyć się z Bogiem, z Chrystusem i z Duchem Świętym oraz uodpornić się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia.”

Robert

Wszystkim nowo bierzmowanym życzymy więc aby zawsze składali dobre świadectwo o Bogu, Kościele i Ewangelii. Niech odważnie i mężnie, nie wstydząc się, wyrażają swoją wiarę. Niech także umieją wytrwale jej bronić poprzez dobre słowa i czyny miłości chrześcijańskiej.

{gallery}bierzmowanie/b15{/gallery}

Dodaj komentarz