W sobotę 16 kwietnia, podczas Eucharystii o godz. 11.00, ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz udzielił sakramentu bierzmowania 70 młodym osobom z naszej parafii.

Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpili głównie uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Na uroczystość – oprócz młodzieży i świadków sakramentu – przybyli też kapłani z dekanatu, a także rodzice, animatorzy grup, dyrekcja Gimnazjum nr 1, wychowawcy klas oraz zaproszeni goście.

Na początku uroczystości Ksiądz Infułat został powitany przez przedstawicieli rodziców oraz Księdza Proboszcza.

W homilii przypominał młodzieży, że sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, podczas którego kandydaci otrzymają moc Ducha Świętego do mężnego wyznawania wiary i do postępowania zgodnego z jej zasadami. Ksiądz Infułat akcentował również, że sakrament ten jest dla młodych deklaracją i zobowiązaniem, które potwierdza i pieczętuje dokonany już wybór drogi życia z Bogiem. „Przyjęcie bierzmowania pokazuje i potwierdza, że chcecie w wasze dalsze, dorosłe życie zabrać Boga, zabrać Jezusa, by z Nim iść”- przekonywał. Celebrans życzył także młodzieży, by realizując swoje życiowe cele zawsze pamiętała o tym, że od sakramentu bierzmowania jest jeszcze ściślej złączona z Bogiem. Konsekwencją tego faktu jest więc to, że bierzmowany ma żyć inaczej: po chrześcijańsku, pamiętając przede wszystkim o modlitwie – zwłaszcza modlitwie do Ducha Świętego, który jest tym, kto daje siłę i moc do odważnego wyrażania swojej wiary – podkreślał Ks. Infułat. Po homilii zostały poświęcone pamiątkowe krzyże i miało miejsce udzielenie sakramentu.

Jedna z kandydatek – już po przyjęciu bierzmowania – podjęła Duchową Adopcję dziecka poczętego składają na ręce ks. Infułata przyrzeczenie codziennej modlitwy w intencji jednego poczętego dziecka, którego życie zagrożone jest aborcją.

Bierzmowana młodzież w darze ołtarza złożyła: świecę, kwiaty, zeszyt z religii i indeks kandydata, a także przyrzeczenia abstynencji do 18 roku życia oraz zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Darem materialnym młodych były cztery kierce ołtarzowe z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej, przeznaczone na uroczystość nawiedzenia naszej parafii przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej.

Na koniec uroczystości młodzi podziękowali Księdzu Pasternakiewiczowi za udzielony sakrament- zapewniając przy tym, że nie zawiodą zaufania Chrystusa i Kościoła, którym poprzez bierzmowanie zostali obdarzeni.

W swoich podziękowaniach młodzież ujęła także rodziców, chrzestnych, świadków bierzmowania, kapłanów oraz dyrekcję i wychowawców. Szczególne wyrazy wdzięczności młodzi wyrazili wobec świeckich animatorów, którzy prowadzili dla nich comiesięczne spotkania w małych grupach. Po ich podziękowaniach gratulacje nowo bierzmowanym złożyli ich młodsi koledzy- przedstawiciele uczniów klas drugich gimnazjalnych.

Cała uroczystość przebiegała ze spokojem i w należytym skupieniu. Dla uczestników były to wyjątkowe chwile. Oto kilka świadectw:

„Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina. Ja jestem chrześcijaninem i pragnę żyć w jedności z Bogiem i całym Kościołem. Chcę żyć w wierze Chrystusowej, w której utwierdza mnie sakrament bierzmowania.”

Jakub

„Przystąpiłam do sakramentu bierzmowania, ponieważ chcę umacniać się w swojej wierze i w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej. Dzięki bierzmowaniu pragnę stawać się coraz lepszym człowiekiem oraz dojrzalszym członkiem wspólnoty Kościoła.”

Weronika

„Poprzez bierzmowanie bardziej przybliżyłem się do Boga, Jezusa Chrystusa i do Kościoła. Poprzez bierzmowanie otrzymałem Ducha Świętego,  umocniłem swoją wiarę i stałem się bardziej odpowiedzialny i dorosły w wierze.”

Michał

„Przyjęłam sakrament bierzmowania w przełomowym dla mnie czasie. Ufam że po bierzmowaniu będę stawała się coraz bardziej rozważna duchowo. Po bierzmowaniu niedzielna Msza święta będzie dla mnie jeszcze bardziej ważna i potrzebna.”

Karolina

„Przyjąłem sakrament bierzmowania, ponieważ kocham Pana Boga i chcę być z Nim blisko, aby żyć w Jego łasce i zjednoczeniu z Chrystusem.”

Maciej

„Przyjęłam sakrament bierzmowania, ponieważ pragnę umacniać się w swojej wierze i zostać dojrzałym chrześcijaninem. Uważam, że dzięki temu sakramentowi będę stawała się coraz lepszym człowiekiem a także będę pogłębiać swoją wiarę i miłość do Boga.”

Maja

Życzymy więc wszystkim nowo bierzmowanym aby zawsze składali dobre świadectwo o Bogu, Kościele i Ewangelii. Niech odważnie i mężnie, nie wstydząc się, wyrażają swoją wiarę. Niech także umieją wytrwale jej bronić poprzez dobre słowa i czyny miłości chrześcijańskiej.

{gallery}bierzmowanie/b16{/gallery}

Dodaj komentarz