Aktualności

BOŻE CIAŁO 4 czerwca 2015

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała,  jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina.

Dlatego przeżywamy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ten wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. Staramy się też pamiętać aby nie przystępować do stołu Pańskiego niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga, zamiast zbliżać się do Niego. Dlatego został nam dany również sakrament pojednania, który ma nas przybliżać do Boga i prowadzić do jedności z Nim. W Uroczystość Bożego Ciała pamiętamy też o tym sakramencie i jego szafarzach, czyli kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było komu jej celebrować. Dziękujmy więc Bogu za kapłanów, prosząc o wszystkie łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani.

Uroczystej mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Sławomir Wiśniewski. koncelebrowali z nim: ks. Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii p.w. św. Marcina oraz ks. Wojciech, wikariusz naszej parafii. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, podkreślając rolę eucharystii w życiu chrześcijanina. Stawiał też pytania: jak ważna jest w naszym życiu niedzielna eucharystia, jak często też przystępujemy do Komunii św. Zachęcał do pogłębionej refleksji oraz ożywienia życia sakramentalnego.  

Po mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Udział w tej procesji jest zawsze publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.

Przy kościele par. św. Marcina ks. Dziekan podziękował wszystkim uczestnikom liturgii i procesji, szczególnie służbie liturgicznej, asystom procesyjnym obu parafii, przygotowującym ołtarze, orkiestrze miejskiej a także policji i straży Miejskiej za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas jej trwania.

My także bardzo serdeczne dziękujemy przygotowującym tegoroczne ołtarze na terenie naszej parafii: mieszkańcom sołectwa Sierakówek – Kleniew (ołtarz przy kościele) oraz mieszkańcom ulic: Żeromskiego, Prusa, Jagiellończyka, Figielskiego, Święcickiego oraz Sadownika. (ołtarz przy Centrum Kultury)   

{gallery}bc15{/gallery}

{gallery}Bozecialo5{/gallery}

Dodaj komentarz