Aktualności

Brama Miłosierdzia w Gostyninie

Na początku Pasterki w naszej parafialnej świątyni została otworzona Brama Miłosierdzia. Jej otwarcia dokonał ks. Proboszcz, przekraczając wraz z asystą liturgiczną – jako pierwsi –  Bramę Miłosierdzia.

 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec św. Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia. Otworzył również Drzwi Święte w Bazylikach rzymskich czyniąc je Bramami Miłosierdzia. Ich przekroczenie spełnia zachętę do pielgrzymowania do kościołów jubileuszowych dla wszystkich wierzących oraz uzyskanie w nich odpustu zupełnego przy spełnieniu zwykłych warunków. By umożliwić jak największej ilości wiernych spełnienie tej zachęty biskupi diecezjalni wyznaczali w każdej diecezji kościoły jubileuszowe, zachęcając, by również i w nich zaistniały Drzwi Święte zwane Bramami Miłosierdzia. Nasz świątynia parafialna p.w. Miłosierdzia Bożego została wyznaczona jako jeden z 18-stu kościołów jubileuszowych w naszej diecezji. W naszej świątyni będą nimi główne drzwi wejściowe. Uroczystego otwarcia Bramy Miłosierdzia w naszej świątyni, którą stały się główne drzwi wejściowe do naszego Kościoła dokonał ks. Proboszcz na początku Pasterki. W tym akcie możemy dostrzec pewną symbolikę. Rodzi się Zbawiciel – dla wszystkich otwiera się Brama Bożego Miłosierdzia Każde jej przekroczenie będzie od tej chwili wypełnieniem pielgrzymki do kościoła jubileuszowego w Roku Miłosierdzia.

Nawiązał do tej myśli kaznodzieja ks. Marek. Pytał każdego z uczestników liturgii: na co czekaliśmy przez cały Adwent? czy nasze oczekiwania wraz z Narodzeniem Bożego Syna zostały spełnione? Czy chcemy otwierać się na Jezusa, który przynosi na miłosierdzie Ojca? Czy chcemy sami być też miłosierni jak nasz Ojciec niebieski? By móc takimi być, sami korzystajmy jak najczęściej z daru Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania.   Przypominamy słowa z dekretu Biskupa Płockiego: „Wierni, którzy nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza łaskami tych, którzy będą nawiedzać te święte miejsca”. Zachęcamy więc, by z tą świadomością przekraczać przez najbliższy rok drzwi naszego kościoła parafialnego i otwierać serca na Boże Miłosierdzie.  

{gallery}pasterka{/gallery}

 

Dodaj komentarz