Aktualności

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

W dniu 6 października 2012r. członkowie Kół Żywego Różańca z parafii  pw. Miłosierdzia Bożego i parafii pw. Św. Marcina, pod przewodnictwem ks. proboszcza Sławomira Wiśniewskiego, uczestniczyli w II Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Smardzewa.

Organizatorem pielgrzymki był wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej i ks. kan. Henryk Dymek, proboszcz parafii pw. Stanisława Kostki w Smardzewie, duszpasterz Kół Żywego Różańca w diecezji płockiej.

„Z Królową Różańca w Rok Wiary” – pod takim hasłem odbywała się II Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Uroczystej Mszy św. przed sanktuarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że modlitwa różańcowa jest „sercem wiary”. „Członkowie Kół Żywego Różańca podejmują w niej najbardziej konkretne sprawy życia osobistego irodzinnego, intencje Ojca Świętego i misji świętych, chorych i prześladowanych za wiarę,niewierzących i wątpiących, kochających pięknie i pogubionych w swoim szukaniu miłości” – wymieniał w homilii bp Libera. Akcentował, że uczestnicy diecezjalnej pielgrzymki w swoich rodzinach przekazują „skarb wiary”, opleciony ich różańcami: „Nie ma wiary bez modlitwy, choćby dziesiątka różańca co dzień, nie ma różańca bez wiary. Tam, gdzie różaniec byłby tylko ozdobą, pięknym przedmiotem, byłby martwyi nie pociągał, nie porywałby do nieba. Tam jednak, gdzie jest wytarty, bo przesuwają go utrudzone i spracowane dłonie, staje się drabiną do nieba, błogosławieństwem dla was, dla waszych rodzin, dla naszej Ojczyzny”, głosił ks. biskup. Zaznaczył również, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest nasz różaniec – czy jest dialogiem miłości”?. Czy uświadamiamy sobie, że za każdym razem, gdy odmawiamy „Zdrowaś Maryjo” nawiązujemy do źródeł wiary katolickiej? „To przecież od tych słów archanioła Gabriela w nazaretańskim domku Maryi rozpoczęła się Tajemnica wcielenia, nowe przymierze Boga z człowiekiem”, podkreślał ordynariusz płocki.

Biskup Libera nawiązał też do hasła pielgrzymki : „Z Królową Różańca w Rok Wiary”. Zaznaczył, że niebawem rozpocznie się Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI m.in. dla upamiętnienia rocznicy otwarcia II Soboru Watykańskiego (11.X.1962 r.). Przypomniał także, że 14 listopada w naszej diecezji rozpoczyna się 43 Synod Diecezjalny. Życzył wszystkim, aby był to „błogosławiony czas wspólnego zatroskania o miejsce Chrystusa w sercach wiernych, w ich rodzinach, parafiach, urzędach, szkołach, gospodarstwach, warsztatach”.

Po uroczystej Mszy św. odmówiliśmy wspólnie modlitwę różańcową z rozważaniami tajemnic radosnych, którą poprowadził ks. Sławomir Stefański, proboszcz parafii Naruszewo.
W programie pielgrzymki były również prelekcje zaproszonych gości. Ksiądz Bogdan Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnychw Warszawie opowiedział o misyjnej genezie Kół Różańcowych i postaci Pauliny Jaricot, a s. Jolanta Pietrusińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku mówiła o Matce Bożej Miłosierdzia.
Można było także zakupić na kiermaszu książkę pt. „Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe diecezji płockiej”. Znajdują się w niej informacje o 22 miejscach w diecezji.
Smardzewo stało się ważnym ośrodkiem kultu Maryjnego w II połowie XVII wieku.Powstała tam  kaplica, w której umieszczono kopię cudownego obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Obecny kościół to okazała świątynia, która została wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku. Warto również przypomnieć, że w  ubiegłym roku minęło już 300 lat od zawierzenia Matce Bożej Smardzewskiej, przez biskupa Ludwika Załuskiego, diecezji płockiej.

Dodaj komentarz