AktualnościOgłoszenia Parafialne

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU / 17 września 2023 / OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.

2. Dzisiaj przypada też rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku – w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny na Wschodzie.

3. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, schola, Ruch Światło – Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza… Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy!

4. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, to jest najbliższy poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Na świąteczną Mszę Świętą w naszym kościele o godz. 17.00 zapraszam wszystkie dzieci i naszą młodzież. Po Mszy Świętej wspólnie odmówimy litanię do św. Stanisława.

5. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w sobotniej pielgrzymce do Rostkowa, miejsca narodzić św. Stanisława Kostki. Dziękuję dzieciom, młodzieży, ks. Arkadiuszowi, p. Danucie Piątkowskiej, klerykowi Pawłowi, p. organiście Andrzejowi, rodzicom.

7. Ks. Sławomir Buńkowski, proboszcz z Solca w dniu 20 września organizuje pielgrzymkę z Solca do Białotarska. Wyjście pielgrzymki o godz. 19.15. Więcej informacji na plakacie umieszczonym na tablicy ogłoszeń.

8. Dzisiaj swoimi ofiarami złożonymi do puszek wesprzemy działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

9. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Janusza Nawrockiego, proboszcza parafii św. Barbary w Modlinie, w której buduje kościół parafialny. Chciałbym, abyśmy pomogli mu w tym dziele. Ofiary z tacy przekażemy na ten piękny cel.

10. Zakupiliśmy kolejny karton świec wotywnych. Informuję, że po opłaceniu za świece pozostałą kwotę, prawie 800 złotych, przeznaczyliśmy na zakup kielicha mszalnego za kwotę 1000 złotych. Kielich ten będzie poświęcony na Mszy Świętej o godz. 12.30. Kolejne pieniądze będziemy przeznaczali na renowację używanych kielichów mszalnych. Bardzo dziękuję!