Aktualności

Dzień Świętości Zycia 25.03.15 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która decyzją św. Jana Pawła II jest także Dniem Świętości Życia, 33 osoby z naszej parafii (dorośli i młodzież) podjęły Duchową Adopcję dziecka poczętego. Oprawę Mszy św., podczas której zostały złożone deklaracje, przygotowały parafialne instruktorki poradnictwa rodzinnego – p. Danusia i p. Ewa.  W liturgię aktywnie włączyli się: Kościół Domowy oraz młodzież z PUL-u. Na zakończenie liturgii szczególnym darem Bożego błogosławieństwa zostały obdarzone matki w stanie błogosławionym.

 

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II, zawarty w encyklice “Evangelium vitae” Kościół katolicki obchodzi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca – Dzień Świętości Życia. W ogłoszonej 1995 r. encyklice “Evangelium vitae” Jan Paweł II napisał: “proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…). Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji” (nr 85).

Dzień ten jest okazją do dziękczynienia i refleksji nad życiem, którym zostaliśmy obdarowani, jest też sposobnością do  wdzięczności i zadośćuczynienia Bogu za dzieci, które jeszcze się nie narodziły, a ich życiu zagraża niebezpieczeństwo.

Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Takim grzechem jest grzech aborcji. W Polsce początki Duchowej Adopcji sięgają 1987 r., gdzie młodzież akademicka podjęła pierwsze zobowiązanie przy kościele oo. Paulinów w Warszawie. Stąd idea zaczęła promieniować na całą Polskę. Na początku 1994 r. powołano do życia ogólnopolski Ruch Rozkrzewiania Duchowej Adopcji pod patronatem przeora Jasnej Góry.
  Duchowa Adopcja jest ślubem, do którego zobowiązuje się osoba, poprzez otoczenie modlitwą zagrożonego w łonie matki życia dziecka, którego imię jest znane tylko Bogu i jego rodziców.

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa przez 9 miesięcy więc tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka w łonie matki. Modlimy się następującymi słowami:

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

Włączyć się można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwę wstawienniczą w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną dziesiątkę różańca, a także może dołączyć dobrowolne praktyki religijne: komunia św., post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych.

Duchową Adopcję można podjąć w każdej parafii składając deklarację modlitwy  w kościele. Duchowa Adopcja może być okazją do modlitwy całej rodziny. Budzenia świadomości w naszych dzieciach, że każde życie jest cenne rozpoczyna się od momentu poczęcia.

,,Życie  ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować”(Jan Paweł II EV 92)

 {gallery}duchadop{/gallery}

Dodaj komentarz