Aktualności

Dzień Swiętości Życia 2016

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 9 miesięcy przed Uroczystością Bożego narodzenia, czyli 25 marca.  Wyjątkowo w tym roku Kościół obchodził ją 4 kwietnia, gdyż dzień 25 marca wypadł w Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Ten uroczysty dzień to Dzień Świętości Życia (ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 r.) oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

O tym, że ludzkie życie jest święte i należy mu się szacunek i cześć od poczęcia w łonie matki aż do naturalnej śmierci, Kościół nieustannie przypomina.  Ów głos zawarty w nauczaniu papieży to wołanie do ludzkich sumień, wołanie o opamiętanie dla świata przesiąkniętego pogardą dla życia i cywilizacją śmierci.

W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę Zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem wszystkich matek na całym świecie. Jako doradcy życia  rodzinnego, z troską i niepokojem dotykamy problemu braku poszanowania życia, marginalizowania troski o życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dostrzegamy duże pragnienie młodych małżeństw co do posiadania potomstwa, z drugiej strony ich obawy co do możliwości zabezpieczenia potrzeb nowo narodzonym dzieciom. Spotykamy się z aktami wielkiej odwagi i poświęcenia w podjęciu trudu wychowania dziecka w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Z bólem patrzymy na małżonków borykających się z bezpłodnością. Zawsze jednak gdy przychodzi nam z troską pochylać się nad problemami rodzin, z pokorą dostrzegamy wielką moc modlitwy i ufności pokładanej w Bogu, który jest Dawcą życia. Świadomość tej wielkiej prawdy zawierzenia Bogu naszych planów, marzeń i trosk pozwala doświadczać znaczenia Maryjnego „Tak” w codzienności. Zgoda na to by Bóg, pomimo zagrożeń, niebezpieczeństw i trudów, kierował naszym życiem, rozdawał je i umacniał jest wielkim wyzwaniem dla każdego wierzącego a równocześnie olbrzymim przywilejem i darem.   

Zrozumiała to młoda 18-letnia dziewczyna, którą porzucił ojciec dziecka, gdy dowiedział się o jego poczęciu. Samotna, bez oznak życzliwości ze świata, borykała się z trudami codzienności. Odrzucona przez rodzinę i bliskich trwała w przekonaniu o wielkości wyjątkowości życia, które nosiła pod swoim sercem. Dziś jest szczęśliwą matką, zaufała Bogu i trwa w przekonaniu, że wszystko w życiu ma sens nawet jeśli nie potrafimy go odczytać. Jej bohaterska postawa uruchomiła dobro w sercach ludzi, którzy spieszą jej z pomocą, by codzienność samotnego macierzyństwa nie była tak bolesna. Obroniła życie, uruchomiła życie w innych i stała się przykładem chrześcijańskiej postawy, którą w  scenie zwiastowania ukazuje nam Maryja.

Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61). Życzymy naszej bohaterce doświadczania radości z ocalenia życia.

Dzień Świętości Życia uświadomił nam potrzebę szerszej promocji wartości życia, dlatego z inicjatywy doradców życia rodzinnego w ILO PUL w Gostyninie został zorganizowany powiatowy konkurs plastyczny ”Kocham Cię życie”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się podczas dnia otwartego w I LO PUL w Gostyninie. Dzieci i młodzież w swoich pracach wyrazili zachwyt nad życiem, wartością rodziny i darem życia. Najlepsze prace zostały nagrodzone.                       

W dniu 4 kwietnia, podczas uroczystej liturgii 28 osób z naszej parafii podjęło trud Duchowej Adopcji wpisując się w duchową walkę o ocalenie życia. Doradcy życia rodzinnego wraz z młodzież PUL-u przygotowali oprawę liturgiczną. Ufundowali również tym, którzy podjęli duchową adopcję „małe stópki” przypominające światu  o wartości ludzkiego życia od chwili jego poczęcia.

Zachęcamy do duchowej adopcji wszystkich, którzy chcieliby modlitwą otoczyć dzieci nienarodzone i ich rodziców, by doświadczyli szczęśliwego rozwiązania i cieszyli się darem życia.                    
Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się ta osoba duchowym ojcem lub duchową matką tego dziecka. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko trzeba o ten “zapomniany” dzień wydłużyć okres modlitwy. 

 

            Codzienna modlitwa:

 Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego o dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

                                                                                              Doradcy życia rodzinnego

                                                                             parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie

 {gallery}duchadop/DA16{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz