Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Wielkiego Postu 24.02.13r.

 

  1. Za nami już 10 dni Wielkiego Postu. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego Chrystusa, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich.
  2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Ofiary zbierane w ten dzień do puszek przeznaczamy na pomoc ponad 2100 polskim misjonarzom. Komisja Episkopatu Polski ds. misji zachęca również do włączenia się akcję smsową – dokładniejsze informacje na plakacie w gablocie.
  3. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielkopostne.
  • DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek o godz. 16.00 dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.00, a po niej msza św. wieczorna.  
  • GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym, po nich msza św. już bez kazania. 

Za pobożny udział w „Gorzkich Żalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych w kościele można dostąpić odpustu zupełnego. Ofiary zbierane w piątki Wielkiego Postu przeznaczamy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

3. Do Parafialnej Księgi Trzeźwości wpisało się 14 osób. Serdeczne Bóg zapłać za świadectwo wiary i miłości. Zachęcamy nadal do podejmowania na czas Wielkiego Postu czasowej abstynencji.

4. Dziś po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci z klas IV i ich rodziców.

5. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – w następną niedzielę, w dniach 3 – 6 marca. Poprowadzi je o. Antoni Sowa, Oblat NMP z Siedlec. Program rekolekcji na plakatach, na stornie internetowej parafii oraz możemy dziś po mszach św. pobierać od ministrantów przy wyjściu ze świątyni. Serdecznie zachęcamy do takiego zaplanowania czasu, by w miarę możliwości uczestniczyć codziennie w nabożeństwach rekolekcyjnych i skorzystać z rekolekcyjnej spowiedzi wielkopostnej.

6. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota marca. W czwartek od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja w ciszy zakończona wspólną modlitwą o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej, przez pośrednictwo bł. Jana Pawła II.

7. W czwartek kończy się pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. Zapraszamy na wspólną dziękczynną Eucharystię za czas jego posługi. Chcemy, by w naszej wspólnocie parafialnej pozostał trwały ślad po pontyfikacie Benedykta XVI. W kościele, przy ołtarzu św. s. Faustyny będzie wyłożona Księga Pamiątkowa. Możemy do niej wpisywać nasze podziękowania, modlitwy, słowa wsparcie, może też jakieś dobre postanowienia, wspierające Benedykta XVI w jego dalszym życiu. . 

8. W Pierwszy Piątek adoracja od godz.15.00 do 15.45. Później – Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

9. W Pierwszą Sobotę powierzymy naszą wspólnotę Sercu Maryi – najlepszej z Matek. Msza św. dla członków Kół Żywego Różańca o godz. 7.00, po niej wyjazd na pielgrzymkę Apostolatu „Złota  Róża”  na Jasną Górę. Organizatorzy proszą o dokonywanie wpłat na pielgrzymkę – 50 zł.

10. Katolickie Radio Płock zaprasza do przeżycia radiowych rekolekcji według metody św. Ignacego Loyoli. Dokładne informacje na plakacie w gablocie.

11. Przypominamy o organizowanych pielgrzymkach: do Włoch w dniach 9 – 17 września br., do Ziemi Świętej w terminie 13 – 20 października br., do Lwowa i na Kresy na początku lipca. Szczegóły na plakatach w gablocie oraz na internetowej stronie parafii. Zachęcamy do szybkiej decyzji – trzeba dużo wcześniej rezerwować miejsca pobytu.

12. W niedzielę 3 marca, po mszach św. członkowie Parafialnego Koła Caritas parafialnego będą zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na zakup żywności do paczek świątecznych dla potrzebujących. Paczki te będą wydawane w sobotę 16 marca. Za każdy dar – serdeczne Bóg zapłać.

Dodaj komentarz