Ogłoszenia Parafialne

III Niedziela Wielkiego Postu 3.03.2013 r.

 

  1. Od dziś do środy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi o. Antoni Sowa, Oblat NMP z Siedlec. Program wywieszony na drzwiach kościoła, zamieszczony w Internecie, w gazetce parafialnej, możemy także pobrać przy wyjściu z kościoła.

 

 

 

2. Dziś pierwsza niedziela marca. Po sumie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych:

  • DROGA KRZYŻOWA – w każdy piątek o godz. 16.00 dla dzieci, dla młodzieży
    i dorosłych o godz. 17.00, a po niej msza św.
  • GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym.

      Ofiary zbierane w piątki Wielkiego Postu przeznaczamy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4. Katolickie Radio Płock zaprasza do przeżycia radiowych rekolekcji według metody św. Ignacego Loyoli. Dokładne informacje na plakacie w gablocie.

5. W miniony czwartek zakończył się pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. Chcemy, by w naszej wspólnocie parafialnej pozostał trwały ślad po pontyfikacie Benedykta XVI. W kościele, przy ołtarzu św. s. Faustyny jest wyłożona Księga Pamiątkowa. Możemy do niej wpisywać nasze podziękowania, modlitwy, słowa wsparcie, może też jakieś dobre postanowienia, wspierające Benedykta XVI w jego dalszym życiu.

6. Caritas Polska w tym roku rozprowadza czekoladowe baranki do wielkanocnego koszyczka. Baranek ma nam przypominać o ofierze Jezusa Chrystusa, który jako Baranek bez skazy ofiarował się za nas na drzewie krzyża. Od przyszłej niedzieli będą one rozprowadzane także w naszej parafii w cenie 5 zł. Zebrane w ten sposób fundusze posłużą wsparciu charytatywnej działalności Caritas Polska.

7. W dzisiejszą niedzielę, po mszach św. członkowie Parafialnego Koła Caritas parafialnego będą zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na zakup żywności do paczek świątecznych dla potrzebujących. Paczki te będą wydawane w sobotę 16 marca. Za każdy dar – serdeczne Bóg zapłać.

8. Od dziś rozpoczynamy spotkania dla narzeczonych. Odbywać się będą w I, II, III i IV niedzielę każdego miesiąca o godz. 19.00 w sali parafialnej.

9. Spotkanie Parafialnej Rady Gospodarczej – w najbliższy czwartek po wieczornej mszy św., Rady Duszpasterskiej – w piątek po mszy św. wieczornej.

10. Przypominamy o organizowanych pielgrzymkach: do Włoch, do Ziemi Świętej, do Lwowa i na Kresy. Szczegóły na plakatach w gablocie oraz na internetowej stronie parafii.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz