Aktualności

Kanoniczna wizytacja parafii i bierzmowanie

W sobotę 23 marca odbyła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. a właściwie to już jej finał, bowiem przedstawiciele Biskupa Płockiego, pracownicy Kurii Diecezjalnej w Płocku, już od jesieni wizytowali różne odcinki życia parafialnego – duszpasterskie i administracyjne.

W grudniu i w lutym odbyła wizytacja katechetyczna.

W programie sobotniej wizytacji, którą przeprowadził J.E. ks. Biskup Roman Marcinkowski, znalazło się spotkanie z przedstawicielami grup duszpasterskich oraz Msza św.

Sprawozdanie ze swojej działalności w okresie złożyły ks. Biskupowi następuję grupy duszpasterskie: Ministranci, Schola dziecięca „Promyczki Miłosierdzia”, Zespół młodzieżowy, Oaza młodzieżowa, Kościół Domowy, Lektorzy dorośli, Chór parafialny, Koło Charytatywne, Koła Różańcowe, Apostolat Złota Róża, Koło Przyjaciół Rodziny Radia Maryja, Asysta procesyjna, Rodziny Katolickie z problemem Alkoholowym, Rada Duszpasterska, Gazetka „W promieniach miłosierdzia”, Zespoły synodalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katecheci, Doradcy Życia Rodzinnego, Animatorzy grup przygotowujących się do bierzmowania oraz Apostolat Margaretka, który na zakończenie przekazał ks. Biskupowi „Margaretkę” dla niego: 7 pań złożyło przyrzeczenie codziennej modlitwy za ks. Biskupa (każda pani innego dnia). Sprawozdanie ze swojej działalności złożyła również Parafialna Rada Gospodarcza.

Na zakończenie spotkania ks. Biskup podsumowując sprawozdania podziękował za zaangażowanie, za wiele wspaniałych inicjatyw, życzył wytrwałości i odwagi, bo jak podkreślał, zaangażowanie się w konkretną grupę duszpasterską, a szczególnie przyznawanie się do tego może skutkować wyśmianiem, drwiną, szkalowaniem.

Podczas mszy św. ingresowej, ks. Proboszcz zdając sprawozdanie z funkcjonowania naszej parafii, wypunktował prace gospodarcze dokonane w ciągu ostatnich 5 lat oraz wydarzenia duszpasterskie. Ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 84-gu młodzieży uczącej się w gimnazjach gostynińskich, w gimnazjum w Sierakówku oraz w szkołach ponadgimnazjalnych  Podczas homilii zachęcał młodzież wzięcia odpowiedzialności za swoją wiarę oraz do zaangażowania się w grupy duszpasterskie. Wręczył również bierzmowanej młodzieży pamiątkowe obrazki. Młodzież podziękowała ks. Biskupowi, swoim nauczycielom, rodzicom, oraz animatorom przygotowującym ich do bierzmowania.

Po południu ks. Biskup wraz z ks. Dziekanem nawiedził cmentarz parafialny przy ul. Kowalskiej (na Nagodowie) oraz kaplicę. Wyraził radość z umieszczonego w niej nowego tabernakulum oraz pośród grobów modlił się za zmarłych tam spoczywających.

Żegnając się z Proboszczem i z ks. Dziekanem wyraził pragnienie przybycia do Gostynina raz jeszcze, by uczestniczyć w Uroczystości Bożego Ciała i poprowadzić procesję eucharystyczną ulicami naszego miasta.

{gallery}bierzmowanie{/gallery}