Koło Charytatywne

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i może coś ofiarować bliźniemu.
Albowiem większym szczęściem jest darować niż brać.”

Zadania Parafialnego  Koła Caritas.

Inspirowanie wspólnoty parafialnej poprzez:
• organizowanie nabożeństw dla chorych,
• podejmowanie zadań charytatywnych na terenie parafii,
• przygotowanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej,
• pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy poprzez organizowanie zbiorek, poszukiwania sponsorów i współpracy z Kołem Caritas w Płocku.

Członkinie Koła Caritas postawiły sobie główne zadanie, czyli bezinteresowną pomoc tym, którzy jej potrzebują. Ustalają rodzaj i zakres potrzeb ludzi, odwiedzając parafian w mieście jak i na wsiach. Pragną być coraz bliżej potrzebujących pomocy.

Zawsze przed świętami  Bożego Narodzenia  i Wielkanocy ustawiany jest w kościele kosz wiklinowy, do którego parafianie składają żywność i artykuły chemiczne. Do zarządu Gminy i Starostwa są składane podania, dzięki przyznanym kwotom można dokupić więcej potrzebnych artykułów. Ponadto uzyskujemy środki finansowe organizując zbiórki pieniężne i od indywidualnych sponsorów. Współpracując z Kołem Caritas Płock otrzymujemy również wiele towarów spożywczych. Dzięki takiej współpracy możemy wspierać coraz więcej rodzin. Zaczynaliśmy od liczby 16, obecnie pomagamy około 140 rodzinom.

Co roku staramy się  dla dzieci zorganizować wycieczki krajoznawcze. Przez te 10 lat udało nam się zwiedzić Toruń, Warszawę, Ciechocinek, Łódź, park dinozaurów w Kołacinku, Włocławek, skansen w Sierpcu, Płock.

Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Sławomirowi Wiśniewskiemu, który opiekuje się Kołem, służy nam swoją radą, pomocą finansową. Słowa podziękowania należą się także wikariuszom, którzy współpracują z nami , podsuwają nowe pomysły w posłudze charytatywnej.

Serdecznie dziękujemy sołtysom wsi, które należą do naszej parafii. Dzięki ich pomocy więcej paczek żywnościowych może dotrzeć do mieszkańców okolicznych wiosek.

Mamy nadzieje że przywołane tutaj zdarzenia pokazały, że parafialny zespół Caritas nie jest zamkniętą grupą, lecz świeci jasnym płomieniem, a promienie miłosiernego działania rozsyła dalej jak tylko można.

Członkinie Parafialnego Koła Charytatywnego:

Henryka Wypych
Beata Gajdecka
Grażyna Jaskólska
Gabriela Nyckowska