Aktualności

KORONKA na ulicach i wioskach naszej parafii

W poniedziałek 28 września, w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała Sopocki, już po raz 6 nasza parafia włączyła się w akcję „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast 2015”

 

 „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce; szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją” (Dz. 1320).

 (…) „ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu; uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572).

W październiku 1937 r., w Krakowie, Pan Jezus polecił s. Faustyny, jej, by specjalną czcią i kontemplacją otoczona była pora Jego śmierci, godzina trzecia po południu, którą nazwał „Godziną wielkiego miłosierdzia dla świata”:

Jednocześnie podał trzy warunki do wysłuchania wszelkich próśb zanoszonych w tej godzinie łaski: modlitwa musi mieć miejsce o godzinie trzeciej po południu, musi być skierowana bezpośrednio do Zbawiciela, musi się odwoływać do wartości i zasług Męki Pańskiej.

„Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci… Chociażby był grzesznikiem najzatwardzialszym, jeżeli raz tylko odmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego”.

„Jeżeli inni ją odmówią przy konającym, ci otrzymają tę samą łaskę odpuszczenia”. (…) „Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę”. (…) „Gdy zatwardziali grzesznicy tę Koronkę odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa”. (…) „w godzinie śmierci nie doznają przerażenia. Moje Miłosierdzie osłoni ich w tej ostatniej walce.”

Pan Jezus poleca też szerzenie czci Miłosierdzia i obiecuje: „Dusze… które wysławiać i głosić będą innym o Moim Miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego”. (…) „Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę: a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem”.

Cieszymy się, że także Ojciec Święty Franciszek włączył się w Koronkę na ulicach miast świata i błogosławi wszystkim jej uczestnikom.  Papież poleca również, aby ta akcja stała się od dziś ważnym etapem przygotowań do Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Dobrze, że 28 września włączyliśmy się w akcję ogólnoświatową. Dobrze, że codziennie ją odmawiamy w naszym kościele przed wieczorną mszą św. Ale też czcijmy więc Boże Miłosierdzie w naszych rodzinach. Nie bójmy się być świadkami wiary w społeczności, w której żyjemy. Odmawiajmy podyktowaną s. Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, która jest mocą przeciw złu, zwątpieniu i grzechowi.

W naszej parafii na wspólną modlitwę zgromadziliśmy się na Osada i Sierakówku przy kapliczkach wioskowych, na ul. Kolonia przy krzyżu, na Zazamczu i Osiedlu Wspólna przy figurkach, oraz przy Centrum Kultury. Bóg zapłać wszystkim, którzy w tej godzinie włączyli się w tą modlitewną akcję.

{gallery}koronka2014/kor15{/gallery}

Dodaj komentarz