Aktualności

Msza św. w intencji Ojczyzny i “SOLIDARNOŚCI”

W niedzielę, 15 grudnia, na zakończenie rekolekcji odbyła się w naszej parafii Msza św. w intencji Ojczyzny oraz NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Modlitwą ogarnialiśmy również wszystkich internowanych w stanie wojennym z 1981 r.

 

Komentarz przed mszą świętą odczytała Barbara Gierula – przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gostyninie.

Spotykamy się w trzecią niedzielę Adwentu, aby dziękować za przeżyte rekolekcje, a także, aby w słowie Bożym i modlitwach z radością oczekiwać na przyjście Pana. Ta postawa chrześcijańskiej radości – zbawienna w chwilach prób i doświadczeń – niechaj jednoczy nas dzisiaj, abyśmy mogli w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ogarnąć modlitewną troską naszą Ojczyznę oraz tych, którzy na skutek wprowadzonego stanu wojennego doświadczali prześladowań, represji, internowania i uwięzienia, niepewności i poniżenia, rozpaczy zwątpienia. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu powiedział: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.

W kazaniu rekolekcjonista, ks. Józef Grochowski mówił o znaczeniu Eucharystii i o umiłowaniu do Ojczyzny. Żyjąc jako chrześcijanie musimy dbać o Ojczyznę, musimy ją kochać. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe – Nie ma takiej innej religii na świecie jak chrześcijaństwo, Bóg staje się jednym z nas, staje się dla nas pokarmem. Ważna jest codzienna modlitwa do Boga.

Rekolekcjonista podkreślał, że o Ojczyźnie należy zawsze dobrze mówić i ją kochać. – Dziś nie trzeba ginąć za Ojczyznę. Dziś patriotyzm to piękna polska mowa, to czytanie poezji, prozy, to wychowanie dzieci i młodzieży do tego co polskie, to społeczny szacunek do przyrody.

Na koniec kaznodzieja prosił o modlitwę za Ojczyznę.

Mszę świętą koncelebrowali Proboszczowie gostynińskich parafii. Przewodniczył ks. dziekan Ryszard Kruszewski, a oprawę liturgiczną sprawowali działacze Solidarności. 

{gallery}Adwent/Rek.13{/gallery}

 

Dodaj komentarz