Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia 2013 r.

 

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
  2. W naszej parafii Uroczystość Odpustowa. Sumę odpustową odprawi ks. Dziekan Ryszard Kruszewski, kazanie odpustowe wygłosi ks. Jarosław Kwiatkowski, biblista z WSD w Płocku. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna. Aby uzyskać w dzisiejszą Uroczystość dar odpustu zupełnego, powinniśmy uczestniczyć we mszy św., mieć czyste serce, przyjąć Komunię św. oraz pomodlić się w intencjach Ojca świętego.   
  3. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Wszystkich, którzy chcą podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszamy na mszę św. na godz. 17.00, podczas której będzie możliwość złożenia deklaracji. Druki możemy pobrać dziś i jutro u ministrantów.
  4. W nadchodzącą środę, 10 kwietnia, przypada 3. rocznica katastrofy polskiego rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Pamiętamy, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, w osobistych modlitwach polecajmy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy wówczas zginęli, i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia, zwłaszcza dla naszego narodu i naszej Ojczyzny ciągle tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski. Na Tereni parafii jest pomnik upamiętniający to wydarzenie. Wraz z leśnikami zapraszamy na wspólną modlitwę przy tym pomniku – w środę na godz. 8.37
  5. Koło Przyjaciół Radia Maryja wraz z Klubem Gazety Polskiej organizuje wyjazd do Warszawy. Wyjazd o godz. 13.30 z przed Gminnego Centrum Kultury.
  6. Zbliża się powoli maj. Przygotowujemy się powoli do III Rodzinnego Rajdu Rowerowy im. Błogosławionego Jana Pawła II. Odbędzie się on, tak jak przed rokiem, w dniu rocznicy beatyfikacji JPII – 1 maja. Bliższe informacje podamy w następną niedzielę. Już dziś zachęcamy do zaplanowania czasu i wzięcia udziału w naszym Rodzinnym Rajdzie.   

 

 

Dodaj komentarz