Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Świętej Rodziny 29.12. 13 r.

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli nasz wzrok na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Pomimo różnych trudności, z którymi się borykali, św. Józef i Maryja pozostali otwarci na Boże działanie w ich życiu, odpowiadając całym swoim życiem na zaproszenie do zawierzenia Panu Bogu. Dlatego też ta Rodzina może być dla nas przykładem i wzorem, który uczy nas pokonywania codziennych trudności.
 2. We wtorek, w ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na godz. 17.00. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu, jak i za co przepraszać. Włączmy się w to dziękczynienie na koniec roku, aby radością Dzieci Bożych rozpocząć nowy rok kalendarzowy. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
 3. W najbliższy wtorek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2014. To zarazem Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Tego dnia będziemy modlili się o pokój na świecie, o pokój w naszych rodzinach, zakładach pracy i wreszcie w naszym sercu. Porządek Mszy Świętych  w naszym kościele: 9.00; 11.00, 12.30; 17.30. Nie będzie mszy św. o godz. 7.00 i 16.00.
 4. W nadchodzącym tygodniu przypada: Pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe  powołania kapłańskie. Pierwszy piątek miesiąca – od godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź – od 16.30. Pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. O godz. 9.00 msza św. dla członków Kół Żywego Różańca.
 5. Następna niedziela jest pierwszą niedzielą stycznia. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja zakończona błogosławieństwem.
 6. Rozpoczęliśmy wczoraj wizytę duszpasterską. To czas odwiedzin parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Niech będzie okazją do wspólnej modlitwy, do refleksji nad naszymi praktykami religijnymi, rozmową o radościach i smutkach naszych rodzin oraz o sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy, by dzieci i młodzież miały przygotowane zeszyty z religii. Dodatkowo: dzieci z klas IV – karteczki pierwszopiątkowych spowiedzi, młodzież gimnazjalna – indeksy.
 7. Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, to prosimy o zgłoszenie, tak, byśmy wspólnie mogli ustalić dogodny czas.
 8. Serdecznie prosimy o zorganizowanie pojazdów na wioski, a w Gostyninie o przyjście po księdza (lub przyjechanie) z pierwszego domu czy mieszkania kolędowego.
 9. Ofiary  składane podczas kolędy przeznaczamy na dokończenie elewacji zewnętrznej naszej świątyni.
 10. Na czas kolędy w kościele będą msze św. tylko o godz. 7.00. Wyjątkiem – Pierwszy piątek i każda sobota – będzie msza św. o godz. 17.00.
 11. Kancelaria parafialna będzie otwarta również tylko przed południem w godz. 8.00 – 9.00.w sprawach bardzo ważnych np. pogrzebu prosimy o kontakt telefoniczny do p. Andrzeja. lub zgłoszenie w godz. urzędowania kancelarii. Serdecznie również prosimy, by wszelkie ustalenia dotyczące pogrzebu rozpoczynać od ustaleń z księdzem, a nie z zakładem pogrzebowym.
 12. Zachęcamy do składowania makulatury w ustawionych kontenerach. Dochód przeznaczamy na studnie w Sudanie. To już ostatni tydzień zbiórki

Dodaj komentarz