Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Świętej Rodziny 30.12.12r.

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin.

 

Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary.

2. Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2012. Jutro podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

3. W najbliższy wtorek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2013. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele: 9.00; 11.00, 12.30; 16.00; 17.30. Nie będzie mszy św. o godz. 7.00.

4. W nadchodzącym tygodniu przypadają:

• Pierwszy czwartek miesiąca – od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 17.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

• Pierwszy piątek miesiąca – od 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do pojednania się z Bogiem i braćmi.

• Pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Po mszy św. o godz. 9.00 litania do Matki Bożej i spotkanie opłatkowe dla Kół Żywego Różańca.

5. Następna niedziela jest niedzielą adoracyjną w naszej parafii: po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. To także Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana tradycyjnie Uroczystością Trzech Króli.

6. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Prosimy, by dzieci i młodzież miały przygotowane zeszyty z religii. Dodatkowo: dzieci – budowany kościół z karteczek z mszy św., młodzież gimnazjalna – indeksy. Serdecznie prosimy o zorganizowanie pojazdów na wioski, a w Gostyninie o przyjście po księdza (lub przyjechanie) z pierwszego domu czy mieszkania kolędowego.

 

Dodaj komentarz