XLIII Synod Diecezji Płockiej, podobnie jak i poprzednie rozporządzenia Biskupów Płockich, zobowiązuje proboszcza każdej Parafii do powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

Według Statutu, skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno – społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii. Statut również określa, że w skład parafialnej Rady wchodzą z „urzędu”  wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto w skład Rady wchodzą m.in. wierni świeccy, odznaczających się wysokim poziomem, moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii. Członków Rady powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Powołanemu członkowi Parafialnej Rady Duszpasterskiej proboszcz wystawia nominację, którą podpisuje proboszcz i dziekan.

Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Przed objęciem funkcji członkowie Rady obowiązani są złożyć na ręce proboszcza, podczas Mszy świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie:

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przysięgę tę wypowiada się, dotykając Ewangelii i następnie całuje ją.

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej określa również kompetencje Rady. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie. Wśród nich statut wyróżnia następujące zadania: pogłębianie apostolskiej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, troska o właściwy poziom wychowania chrześcijańskiego, podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, liturgicznych i społecznych, wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii oraz pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej.

Rada wybiera spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokółów z poszczególnych posiedzeń. Księgę protokółów przechowuje się w Archiwum Parafialnym. Podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

Ks. Proboszcz po konsultacjach z wikariuszami powołał z dniem 20 listopada, na okres 5 lat następujących parafian: z „urzędu” – wikariuszy parafii, ks. kapelana, nadzwyczajnych szafarzy eucharystii – p. Andrzeja Ziółkowskiego oraz p. Jacka Toruniewskiego oraz wdowę konsekrowaną – p. Ewę Rutkowską.

Ponadto członkami parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali animatorzy i przewodniczący parafialnych grup duszpasterskich:

 • katecheci – p. Idzikowski Robert, p. Sudomir Iwona i Piątkowska Danuta,
 • Parafialne Koło Caritas – p. Gajdecka Beata
 • Koła Żywego Różańca i Apostolat Złota Róża – p. Skibińska Janina i p. Stępień Ewa
 • Asysta Procesyjna – p. Przybyszewska Henryka
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja – p. Przybysz Maria
 • Kościół Domowy – para animatorska Ewa i Marek Kostkiewicze
 • Młodzieżowy Zespół wokalno – muzyczny – p. Żaneta Liberadzka
 • Ministranci i Ruch Światło – Życie – Piotr Osipowicz
 • Wdowy i Koło Biblijne – p. Maria Wilińska
 • p. Mularczyk Agnieszka – członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, reprezentująca nasz dekanat
 • p. Andrzej Oniśk – organista
 • p. Pac Arkadiusz, pomagający przy prowadzeniu strony internetowej parafii oraz Gazety parafialnej.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali nominacje podpisane przez Dziekana i Proboszcza parafii oraz w I Niedzielę Adwentu złożyli przyrzeczenie na ręce ks. Proboszcza. Naszej Radzie Parafialnej życzymy otwartości na światło Ducha św., by jak najlepiej wykonywali swoje obowiązki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *