Każdego roku z różnych stron Polski, jak również spoza jej granic podążają tysiące pątników do Tronu Matki Bożej Jasnogórskiej w pieszych pielgrzymkach. W ten klimat pielgrzymowania wpisuje się również nasza diecezjalna płocka pielgrzymka, która wędruje na Jasną Górę już po raz XXXIII.

Niestety jest wiele osób, które z różnych przyczyn: z powodu wieku, choroby, braku czasu czy innych okoliczności, nie mogą pielgrzymować pieszo. Nie oznacza to jednak, że ludzie ci nie mogą pielgrzymować w ogóle. Mogą oni bowiem poprzez swoją modlitwę i pamięć towarzyszyć w drodze tym którzy wędrują do tronu Jasnogórskiej Matki.

Tegoroczna Płocka Pielgrzymka na Jasną Górę, jak co roku, posiadała również wymiar duchowy. Jak każdego roku jest on przeznaczony przede wszystkim dla tych ludzi którzy nie mogą wyruszyć pieszo. Program duchowego pielgrzymowania określony był hasłem: „Cały Twój Maryjo.” Tegoroczne hasło pielgrzymki było nawiązaniem do postaci św. Jana Pawła II. W naszym duchowym pielgrzymowaniu włączamy się bowiem w wielkie dziękczynienie Bogu za dar papieża Polaka oraz sięgamy do jego nauczania rozważając jego słowa skierowane do nas Polaków podczas pielgrzymek do ojczyzny.

Nasza duchowa łączność z pieszymi pielgrzymami realizuje się poprzez modlitwę za nich podczas wieczornej Mszy św. oraz w czasie codziennych Apeli Jasnogórskich odprawianych codziennie od 7 do 13 sierpnia w naszym kościele parafialnym o godzinie 20.30. Na każdym z nich gromadziło się ok. 50 duchowych pątników. Podczas apeli przypominaliśmy sobie i rozważaliśmy słowa świętego Jana Pawła II. Nie zabrakło tez wspólnego śpiewu, modlitwy Różańcowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Nasza obecność i modlitwa była świadectwem łączności i wsparcia dla pątników pieszych oraz zaangażowania w przeżywanie osobistych rekolekcji w drodze.

{gallery}pielgrzym/duchowa14{/gallery}

Dodaj komentarz