Aktualności

Pielgrzymka dzieci do Rostkowa

„Wierzę! Jestem widoczny” tak brzmiało hasło tegorocznej XXXI Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Rostkowa.

Z naszej parafii w tym roku w pielgrzymce uczestniczyła grupa 80 dzieci, którzy pod opieką Pań Katechetek, ks. Damiana i Rodziców wyruszyli na pielgrzymi szlak wiodący przez miejsca związane z osobą patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki.

Autokary wiozące młodych pielgrzymów i ich opiekunów dojechały do Przasnysz, skąd poszczególne grupy podzielone na dekanaty wyruszyły w pieszej wędrówce do Rostkowa, miejsca urodzin św. Stanisława. Grupa gostynińska wędrowała, jako 13. Dzieci idąc w grupie śpiewały i modliły się, wyrażając tym samym swoją radość i miłość do Pana Boga i ich patrona. Po dotarciu do celu nasi mali pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Ksiądz Biskup na samym początku Mszy św. poprzez wspólny śpiew i naukę piosenki kontakt z pielgrzymami zgromadzonymi na placu przed kościołem w Rostkowie. W kazaniu hierarcha nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki. Zwrócił w sposób szczególny uwagę na dawanie przez dzieci świadectwa swojej wiary w środowiskach, w których żyją na co dzień.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce i zaangażowali się w jej organizację i przebieg. Nich czas spędzony na pątniczym szlaku i nawiedzenie miejsc związanych z obecnością św. Stanisława Kostki wydadzą dobre owoce w życiu pielgrzymów i pomogą w byciu widocznym poprzez chrześcijańskie świadectwo swojego życia.

                                                                           x. D.J.

{gallery}pielgrzym/rostkowo{/gallery}

Dodaj komentarz