Aktualności

Pielgrzymka parafialna do Świnic Warckich

W sobotę 24 października wraz z grupą ponad dwudziestu osób, pielgrzymowaliśmy do sanktuarium narodzin i chrztu świętej siostry Faustyny w Świnicach Warckich.

 

Pierwszym punktem naszej pielgrzymki było zwiedzanie domu rodzinnego świętej Faustyny, który znajduje się w pobliskim Głogowcu. Historię domu oraz dzieciństwa świętej przybliżyła nam siostra Tymotea ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Po zakończeniu zwiedzania domu, wraz z grupą z archidiecezji warszawskiej, uczestniczyliśmy we Mszy świętej w sanktuarium, podczas której dziękowaliśmy Bogu nie tylko za świętą Faustynę ale także za nasz chrzest i jego owoce. Po komunii świętej odnowiliśmy nasze chrzcielne wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Po zakończonej Eucharystii wysłuchaliśmy prelekcji siostry na temat historii tego sanktuarium i życia świętej Faustyny. Na zakończenie prelekcji każdy z nas mógł oddać cześć relikwiom świętej a także zobaczyć konfesjonał w którym Faustyna po raz pierwszy przystąpiła do sakramentu pokuty.

Następnie, wraz z siostrą Marią Józefą, nawiedziliśmy tzw. nową część sanktuarium. Siostra przybliżyła nam jej historię, opowiadała o idei tego miejsca oraz o niedawnej konsekracji (25 sierpnia b.r.) przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Na zakończenie tej części pielgrzymki odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ostatnim punktem naszej parafialnej pielgrzymki była modlitwa przy grobie rodziców świętej. Na pobliskim cmentarzu, wspólnie odmówiliśmy dziesiątek Różańca prosząc o zbawienie wieczne dla Świętej pamięci Marianny i Stanisława Kowalskich.

Nasza parafialna pielgrzymka do sanktuarium w Świnicach była bardzo owocna i ubogacająca nas wszystkich duchowo. Bogu niech będą dzięki za to wspaniałe dzieło.

{gallery}SWarckie15{/gallery}

Dodaj komentarz