Pielgrzymki

Pielgrzymka – Sanktuaria Podlasia Południowego

Pielgrzymka do Sanktuariów Podlasia Południowego: Jabłeczna – Kodeń – Kostomłoty – Pratulin – Leśna Podlaska

Kulturowy i krajobraz Podlasia przez wieki kształtowały żyjące obok siebie chrześcijanie obrządku rzymsko-katolickiego, bizantyjsko-słowiańskiego i prawosławnego oraz żydzi i mahometanie. Polacy, Rusini i Białorusini, Żydzi i Tatarzy. Dlatego jest on wyjątkowy i niepowtarzalny. Oblicze jego tworzą wpisane w miejscową przyrodę materialne wytwory pracy i ducha mieszkańców tych ziem. Są to pielęgnowane do dzisiaj zwyczaje i obrzędy, pieśni i stroje, rękodzieło i architektura. Malownicze wiejskie chaty oraz ukryte w zieleni parków dwory i pałace. A przede wszystkim religia i jej materialne przejawy: drewniane cerkwie unickie i kościoły gotyckie, renesansowe i bizantyjskie świątynie murowane oraz liczne przydrożne krzyże i kapliczki.

Dodaj komentarz