Aktualności

Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

W sobotę i niedzielę 17 i 18 listopada 2018 r. gościliśmy w naszej parafii relikwie i obraz św. Stanisława Kostki.

Sobotniemu uroczystemu nabożeństwu powitalnemu przewodniczył ks. Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Była to Msza Święta głównie z udziałem dzieci i młodzieży. Nie obyło się też bez pomocy druhów z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – Leśniewic, Strzałek i Sierakówka. Spotkanie rozpoczęło się od powitania relikwii przez ks. proboszcza Andrzeja Rutkowskiego i przedstawicieli młodych parafian.

Słowo Boże głosił ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. W głoszonych kazaniach mówił o różnych sposobach postrzegania patrona dzieci i młodzieży. Jedni uważają go za buntownika, a inni za radykalnego świętego i rozmodlonego chłopaka. Jednak należy przede wszystkim patrzeć na św. Stanisława jako na młodego człowieka dokonującego dojrzałego wyboru. My wszyscy jesteśmy bowiem postawieni w sytuacji wyboru, ale nie zawsze dokonujemy tego właściwego. Jeżeli wybieramy wiarę w Boga, to musi to być wybór w pełni świadomy. To nie może być przygodne naśladownictwo czy podtrzymywanie tradycji. Takiego świadomego wyboru  dokonujemy zanurzeni  w naszą codzienność. I w tej szarej zwykłej codzienności powinniśmy zawsze pamiętać o tym naszym wyborze, bo wybór wiary w Boga oznacza, że wybraliśmy przejrzystość, wrażliwość, prawdę, czystość i uczciwość. Tylko ten świadomy wybór nakłada na nas poczucie obowiązku życia zgodnego z Ewangelią, czego przykład dał nam św. Stanisław Kostka. I właśnie od niego wciąż możemy uczyć się, jak  – mimo młodego wieku – dokonać dobrego wyboru.

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zachęcał też wszystkich wiernych, zwłaszcza ludzi młodych, aby modląc się przy relikwiach swojego patrona, prosili Boga o wewnętrzną siłę w dokonywaniu wyborów. – Pomódl się, abyś zawsze wybierał Pana Boga, a twoja wiara była świadomym wyborem. Proś również, aby ten nasz święty Patron rozpalał  serca młodych ludzi do służby kapłańskiej.

Peregrynacja relikwii jest związana z obchodzonym w Kościele, a w sposób szczególny w naszej diecezji „Rokiem św. Stanisława Kostki” w 450. rocznicę jego narodzin dla nieba. Mamy nadzieję, że modlitwa w intencji dzieci i młodzieży oraz o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki przyniesie błogosławione owoce.

 

Dodaj komentarz