Aktualności

ROK WIARY, XLIII Synod Diecezji Płockiej, XII Dzień Papieski

11 października 2012r. podczas uroczystej Eucharystii Ojciec święty Benedykt XVI otworzył ROK WIARY. Wypełnił w ten sposób zapowiedź zawartą przed rokiem w Liście Apostolskim „PORTA  FIDEI”. 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa rozpoczynające List, słowa zawierające istotę rozpoczętego Roku Wiary: „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła.”
Benedykt XVI zawarł w Liście cele jakie mają przyświecać nam – ludziom ochrzczonym, co najmniej przez najbliższy rok. To ma być czas refleksji i ponownego odkrycia wiary. Ma ją ożywić, oczyścić, umocnić i potwierdzić oraz zmobilizować nas do jej wyznawania – słowem i życiem.
Rok wiary jest adresowany przede wszystkim do tych, co mają silną wiarę, by dawali codziennie jednoznaczne świadectwo.
Jest także adresowany do zobojętnianych w wierze lub będących na jej obrzeżach. By ją pogłębili i zaczęli się kierować jej wartościami
Jest również adresowany i do tych, co mają z nią niewiele wspólnego. By ją na nowo przemyśleli…
Rok wiary ma więc w nas zainicjować pewien proces – wyruszenia w drogę, byśmy powrócili do ducha czasów Apostolskich .
Rok wiary został otworzony w 50 rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz w 20 rocznicę promulgacji przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dokumenty Soborowe i Katechizm mają nam pomóc ożywić naszą wiarę i uczynić ją bardziej radosną. Dlatego Benedykt XVI zachęca nas do jak najczęstszego sięgania do tych właśnie dokumentów, studiowania ich na nowo oraz wprowadzania w codzienne życie.
W naszej diecezji decyzją Biskupa Płockiego, Bpa Piotra Libery – liturgiczne otwarcie Roku Wiary – rozpoczęliśmy w niedzielę 14 października. Uroczystość ta zbiegła się z rozpoczęciem w tą właśnie niedzielę LXIII Synodu Diecezji Płockiej oraz z przeżywanym w całej Polce XII Dniem Papieskim pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.
Podczas mszy św. o godz. 9.00 do naszej świątyni w uroczystej procesji zostały wniesione i umieszczone przy ambonce Księgi Roku Wiary: Pismo Święte (Ewangeliarz), Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Mają na nieustannie przypominać o potrzebie pogłębiania naszej wiary w oparciu o dokumenty Kościoła. Wydaje nam się, że wszystko wiemy, że znamy „principia” naszej wiary. Codzienna rzeczywistość, niestety kształtowana przez liberalne media, pokazuje – że niejednokrotnie gubimy się i –  tak trudno nam przyznać – nie znamy już podstaw naszej wiary. Najbardziej widać to wtedy, gdy w niedziele odmawiamy w kościele wspólnie pacierz katechizmowy. Bardzo niewielu potrafi odmówić „5 przykazań kościelnych”. W rozmowach z wiernymi wielu powtarza – proszę księdza. My znamy „stare przykazania”. Może warto to sobie dziś uświadomić – nie ma „starych przykazań”. Są jedne. Obecnie nas, katolików obowiązujące. Może warto rozpocząć Rok Wiary od ich poznania, nauczenia się i życia nimi.
Ojciec święty zachęca nas również, byśmy w roku wiary codzienną modlitwą uczynili CREDO – wyznanie naszej wiary. To – jak mówimy dłuższe – mszalne. W historii Kościoła noszące nazwę: nicejsko – konstantynopolitańskie.

 

Rok Wiary i rozpoczęty Synod Diecezjalny niech nas wszystkich mobilizuje do poznawania na nowo istoty naszej wiary. Niech nas mobilizuje do pochylenia się nad naszą wiarą. Do stanięcia w prawdzie – jaka jest moja wiara. I do ożywiania jej. W modlitwie, w wierności Bożym i kościelnym przykazaniom, w codziennym, jednoznacznym świadectwie życia wiarą.  

Pod koniec eucharystii – przed błogosławieństwem została odmówiona modlitwa w intencji rozpoczynającego się dziś LXIII Synodu Diecezji Płockiej. 

Podczas eucharystii modliliśmy się również o kanonizację bł. Jana Pawła II a po mszach św. zbieraliśmy ofiary do puszek na  stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z rodzin niezamożnych. W tym roku zebraliśmy 1550 zł. serdeczne bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.     

 

Dodaj komentarz