Aktualności

Świadectwo ludzi dobrej woli

„Obejmuję myślą wszystkie dzieci świata: wiele, zbyt wiele jest dzieci, które rodzą się i są skazane na niezawinione cierpienie, będące konsekwencją nieludzkich konfliktów. Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości!”                             Bł. Jan Paweł II

Słowa Bł. Jana Pawła II realizują Państwo Raczyńscy, mieszkańcy naszej parafii. Państwo Raczyńscy od 10 lat uczestniczą w programie adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca.

 

19.04.2013r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Gostynina na katechezie gościli panią Marię Raczyńską. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie wsłuchiwali się w świadectwo ludzi dobrej woli.

Pani Maria udostępniła młodzieży prywatną korespondencję z adoptowanym synem z Rwandy. Zdjęcia, film, gazety, które pani Maria pozostawiła uczniom, przybliżyły zasady Pallotyńskiej Adopcji Serca.

 Adopcja polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 16 EUR. Pallotyńscy misjonarze opłacają jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków. Adopcją serca objęte są dzieci do 18 roku życia lub 21 roku życia, jeśli się uczą.

Adoptowany syn państwa Raczyńskich ukończył 21 lat. Otrzymali oni certyfikat zakończenia adopcji. W minionych latach państwo Raczyńscy adoptowali jeszcze dwóch synów , pozbawionych środków do godnego życia, otaczając ich troską materialną i duchową.

Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych.

Może warto ich naśladować. Serdecznie zachęcamy – niech znajdą się jeszcze inni ludzie dobrej woli.

Dodaj komentarz