Aktualności

Uklęknij z nami, zapleć ŚWIĘTY RÓŻANIEC.

Rozpoczął się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Matka Boża w Lourdes, w Fatimie, w Guadelupie, w Gietrzwałdzie i… w wielu innych miejscach objawień prosiła dzieci: “odmawiajcie różaniec”. “Na różańcu możecie sobie tak wiele łask wyprosić”. Zapraszamy na codzienny wspólną modlitwę różańcową. Niech do tej modlitwy zachęci nas tekst autorstwa p. Małgorzaty Wilińskiej. 

 

Wielu świętych podkreślało, iż oddanie się pod opiekę Maryi jest najkrótszą drogą do nieba. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Boga najlepiej wie, jak wśród burzowych dróg życia poprowadzić nas do swego Syna. Jak zatem zbudować żywą relację z Maryją? Od czego można zacząć?

Jedną z odpowiedzi przynosi nam miesiąc, który właśnie się rozpoczął. Październik jest tradycyjnie kojarzony z modlitwą różańcową, która piękna w swej istocie jest zarazem wezwaniem do głębszej kontemplacji tajemnic życia Chrystusa na ziemi. Jest wezwaniem do dialogu. Przesuwając w dłoniach paciorki Różańca zwracamy się do Maryi, aby szła z nami przez ziemskie etapy życia Jezusa i odsłaniała cały wymiar tajemnicy.  Ta, którą Archanioł Gabriel nazwał „Błogosławioną”, jest zarazem Oblubienicą Ducha św. Kiedy zwracamy się do Niej w modlitwie, Maryja odmawia ją razem z nami i jednocześnie wstawia się w naszych intencjach, przed Tronem Bożym. Wiedząc, iż Syn niczego nie odmówi Tej, którą tak bardzo ukochał na ziemi, możemy być pewni najlepszego orędownictwa w niebie.

Różaniec jest modlitwą skierowaną do Jezusa, za pośrednictwem Maryi. Ta przedziwna w swej sile modlitwa, niewątpliwie zmienia całe rodziny i jednocześnie wychowuje każdego z osobna do pogłębionego życia duchowego. Nic dziwnego zatem, iż Jan Paweł II był tak oddany modlitwie różańcowej. Odmawiał ją sercem. W sercu rozważał jej przedziwną tajemnicę. Zawsze zachęcał do odmawiania Różańca i rozdawał go podczas prywatnych audiencji. Swoją wiarę pogłębiał, mając u boku najlepszego Nauczyciela.

O sile modlitwy różańcowej świadczy bardzo wielu ludzi. Świadectwa, które można usłyszeć niewątpliwie wywierają głębokie wrażenie na tych, którzy się o nich dowiadują. Sam Bóg nazwał Maryję tą, która zmiażdży głowę węża.

Ona sama wielokrotnie prosiła, aby ludzie odmawiali Różaniec i objawiając się dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe w 1464 roku, udzieliła następujących obietnic dla tych, którzy będą odmawiać  Różaniec :

1.Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2.Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3.Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4.Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5.Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6.Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7.Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8.Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9.Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10.Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11.Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12.Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13.Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14.Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15.Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba *

Różaniec można zatem nazwać wielkim darem samego Boga, który wszelkie łaski rozdaje ludziom przez Maryję. Odmawianie go łączy się z trudem i pokonywaniem swoich słabości oraz ograniczeń. Zawsze można zacząć od dziesiątki Różańca dziennie, której odmówienie zajmuje pięć minut. Intencji żadnemu z nas na pewno nie zabraknie.

Dodaj komentarz