Aktualności

UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

SOBOTA – 21 MAJA

„PRZYCHODZI NASZA MATKA I KRÓLOWA”

   7.00 – Msza św. z kazaniem

16.00 – Nabożeństwo oczekiwania (w kościele). 

             Przejście w procesji na miejsce powitania.

 

17.00 – Przyjęcie obrazu i procesja do kościoła.  
             Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem  
             Ks. Biskupa Płockiego Piotra Libery

 

 20.00 – Różaniec – tajemnice radosne – KŻR

21.00 – Apel Jasnogórski – o. Kustosz Obrazu Matki
             Bożej

22.00 – Czuwanie i modlitwa prowadzona przez
             młodzież

23.00 – Nabożeństwo wdzięczności przodkom za
             przekazany dar wiary (wypominki)

 

NIEDZIELA – 22 MAJA

24.00 – Pasterka Maryjna w intencji  powołań
             z udziałem księży pracujących w parafii
            i Rodaków

Czuwanie wspólnotowe

1.00 – Sierakówek, ul.  3 Maja od nr , 3 Maja   
           43A, 47 i 47A, Broniewskiego, Polna,
           Chopina, Marcinkowskiego, Norwida,
           Sienkiewicza, Sosnowa, Kopernika
           Wojska Polskiego i Moniuszki,

 2.00 – Marianów, ul. Biernackiego, Dybanka,
           Górna, Jarmolińskiego, Kwiatowa,
           Makulińskiego, Małkowskiego, 
           Morenowa, Rewekanta, Targowa, Treli,
           Zazamcze i Ziemowita

  3.00 – Leśniewice, Drzewce, Akacjowa,
             Fabiszewskiego, Figielskiego,
             Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa,
             Konopnickiej, Lipowa, Piaskowa, Prusa,
             Sadownika, Święcickiego, Wesoła,
             Wierzbowa, Wilczkowskiego,
             Wyspiańskiego,

  4.00 – Strzałki, Lisica, Zalesie ul. Armii Krajowej,     
             Gen. Wittek, Gerwatowskiego, Honorowych
             Dawców Krwi, Hubalczyków, Iwaszkiewicza
             Kraśnica, Kolejowa Nałkowskiej,
             Ozdowskiego, Reja, Żytnia, Żeromskiego,

  5.00 – Osada, Brzozówka, Lipa. ul. Gościnna,
             Kolonia, Kościuszki Kutnowska, Sąsiedzka,
             PCK, Legionów Polskich, Wspólna,  
             Zakładowa,
  6.00 – Stanisławów Skrzański, Skoki, Sałki, ul.18 stycznia,

Jagiellończyka, Leśna,Kochanowskiego,

Szydłowieckiego,

  6.30 – Godzinki ku czci NMP

 

Niech każdy z nas wybierze odpowiednią godzinę by trwać na modlitwie przy Matce.

 

 7.00 – Msza św. z nauką

 9.00 – Msza św. dla chorych i starszych

10.30 – Msza św. z nauką (udzielenie
            Błogosławieństwa małym dzieciom)

11.30 – Msza św. z nauką dla małżonków

12.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

15.00 – Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie i pożegnanie Obrazu

17.30 – Msza św. dziękczynna

 

Dodaj komentarz