Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość więtej Bożej Rodzicielki 1.01.17 r.

 1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Stajemy dziś obok Matki Bożej, prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
 2. To także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Modlimy się o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, w miejscu pracy i w naszym sercu. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja zakończona błogosławieństwem.
 3. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 7.00, 9.00. 11.00 i 17.00.  To dzień Misji Katolickich. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na misje.
 4. Tego dnia pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec tych, którzy od nas tego oczekują.
 5. Ofiary składane za poświęconą kredę składamy jak co roku dla Pani Kościelnej w dowód uznania za Jej posługę w naszym kościele.
 6. Ulicami naszego miasta po raz trzeci przejdzie Orszak Trzech Króli. Rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 11:00 w naszym kościele. Po Mszy św. wraz z Królami wyruszymy do parafii św. Marcina, by tam wraz z Królami oddać hołd Bożej Dziecinie. Przed wyruszeniem Orszaku będą rozdawane korony królewskie, plakietki i śpiewniki. Zachęcamy również do przebrania się w stroje pastuszków, czy innych wędrowców.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, od 16.00 spowiedź dla dzieci z kl. IV. W sobotę polecamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza dla KŻR o godz. 9.00.
 8. Ponieważ Pierwszy Piątek wypada w Uroczystość Objawienia Pańskiego, dlatego odwiedziny chorych w domach będą w czwartek od godz. 9.00. 
 9. Trwa wizyta duszpasterska. Niech będzie okazją do wspólnej modlitwy i przyniesie dar Bożego błogosławieństwa. Zachęcamy do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy, by dzieci i młodzież miały przygotowane zeszyty z religii. Dzieci z klas IV i V – karteczki pierwszopiątkowych spowiedzi, młodzież gimnazjalna – indeksy. Chcemy także rozmawiać m.in. o wydarzeniach duszpasterskich: o 20-leciu naszej parafii oraz o zawierzeniu naszych rodzin MB Częstochowskiej. Prosimy też o wszelkie uwagi i spostrzeżenia.
 10. Przypominamy, że na kolędę należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, Pismo Święte i wodę święconą.
 11. Serdecznie prosimy o zorganizowanie pojazdów na wioski, a w Gostyninie o przyjście po księdza (lub przyjechanie) z pierwszego domu czy mieszkania kolędowego.
 12. Na czas kolędy w kościele msze św. będą tylko o godz. 7.00. Wyjątkiem każda sobota – będzie msza św. o godz. 17.00.
 13. Kancelaria parafialna będzie otwarta tylko przed południem w godz. 8.00 – 9.00. W sprawach ważnych np. pogrzebu prosimy o telefon do p. Andrzeja lub zgłoszenie w godz. urzędowania kancelarii.
 14. Biskup Płocki zachęcał, by po zakończeniu peregrynacji Kopii Obrazu MB Częstochowskiejw diecezji podjąć peregrynację Obrazu w rodzinach parafii. W naszej – trwało by to bardzo długo. Dlatego wraz z Radą Duszpasterską podjęliśmy decyzję, by spotkanie naszych rodzin z Maryją i Jej zawierzenie odbywało się w kościele podczas niedzielnej sumy. Będziemy zapraszać całe wioski, dzielnice i ulice. Bliższe informacje przekazywać będziemy podczas wizyty duszpasterskiej.   

 

Dodaj komentarz