Aktualności

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

Dziś Msze św. w kościele o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. O godz. 10.30 na cmentarzu przy ul. Kowalskiej (na Nagodowie) różaniec w intencji zmarłych, po nim procesja żałobna wokół cmentarza i Uroczysta Eucharystia. W niedzielę Wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych. Porządek nabożeństw tak jak w każdą niedzielę. 

 

Kościół w tej Uroczystości Wszystkich Świętych wychwala Boga za dar świętości najwspanialszych swoich córek i synów, za świętych i błogosławionych. Każdego roku szeregi Świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Radujemy się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki Świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas.

Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej – a nie tylko obecności na cmentarzu. Nasza pamięć o zmarłych niech będzie wyrazem wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobach znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Msze św. wg porządku niedzielnego.

Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża.

Zapraszamy na Zaduszki w Miłosierdziu Bożym. To codzienne msze św. połączone z modlitwą różańcową, które będą w naszym kościele odprawiane od 2 do 8 listopada o godz. 18.00 (w niedzielę  o 17.30). W tych mszach św. będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu zmarłych. Imiona i nazwiska swoich bliskich zmarłych zapisujemy na kartkach, które przynosimy do kancelarii lub zakrystii

Cmentarz przy ulicy Kowalskiej jest w zarządzie administracyjnym naszej parafii. W imieniu Proboszcza cmentarzem administruje nasz organista, p. Andrzej Oniśk. Podczas minionego roku zostały na cmentarzu poczynione następujące prace:

  • wycięcie krzewów na rowie melioracyjnym
  • pogłębienie i udrożnienie rowu melioracyjnego
  • malowanie zakrystii
  • zamontowana nowa, bardzie j funkcjonalna szafa w zakrystii
  • zakupiono dwa nowe pojemniki na śmieci
  • zakupiono Toi – Toi
  • wykonano i zmontowano oznakowanie sektorów
  • ułożono 30 m kostki
  • w kaplicy została wykonana ozdoba tabernakulum (serdeczne Bóg zapłać p. Domżałom z Dzbanki za jej wykonanie)  

 

Dodaj komentarz