Aktualności

Wielki Czwartek 2016 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

 

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna – to trzy kolejne etapy największej Tajemnicy naszej wiary: Tajemnicy męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Obrzędy, w których uczestniczymy, tę Tajemnicę nam przybliżają. Właśnie poprzez liturgię, poprzez święte obrzędy zyskujemy najpełniejszy dostęp do tajemnic naszej wiary, bo nie są one tu tylko wspominane, czy rozważane, lecz rzeczywiście się uobecniają.

Dzieje się tak w każdej Mszy św. W Wielki czwartek sięgamy jednak do samego źródła, z którego wywodzi się Msza Święta – do Ostatniej Wieczerzy. Bo właśnie wówczas Jezus Chrystus, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której miał być wydany, ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej.

Podczas dzisiejszej liturgii, jako wyraz naszej radości i wdzięczności odśpiewaliśmy hymn „Chwała na wysokości Bogu”, który był opuszczony przez cały okres Wielkiego Postu, odezwały się kościelne dzwony, aby podkreślić podniosły charakter tych chwil. 

Po homilii ks. Marcina, w której przypomniał istotę Wielkiego Czwartku, za przykładem naszego Pana i Nauczyciela, ks. proboszcz umył nogi dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten, miał w nas rozbudzić pragnienie trwania zawsze we wspólnocie z Chrystusem i naśladowania Jego przykładu przez wzajemną służbę w pokorze i miłości.

Pod koniec eucharystii miało miejsce szczególne wydarzenie. Ponieważ jest to święto kapłanów – Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa właśnie podczas Ostatniej Wieczerzy – naszym kapłanom serdeczne życzenia składali ministranci, schola, przedstawiciele parafii oraz burmistrz Miasta, Pan Paweł Kalinowski.

Szczególne życzenia kierowano pod adresem ks. Marka, który akurat w Wieli Czwartek w tym roku obchodził swoje imieniny. ks. Marek Piątkiewicz ze wzruszeniem dziękował Apostolatowi Margaretka za podjętą w jego intencji modlitwę.

Pod koniec eucharystii w uroczystej procesji przeniesiony został Najświętszy Sakrament do ołtarza wystawienia, który symbolizuje więzienie Jezusa i całą rzeczywistość, która miała miejsce od modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, aż do drogi krzyżowej naszego Zbawiciela.

Tak jak niegdyś Zbawiciel pragnął, aby uczniowie towarzyszyli Mu w godzinach modlitwy i trwogi konania przed męką w Ogrójcu, tak i dzisiaj oczekuje naszej obecności i modlitewnego czuwania, abyśmy nie wpadli w pokusę niewiary i beznadziejności.

Puste tabernakulum w ołtarzu głównym ma nam uprzytomniać, że Jezus pojmany po Ostatniej Wieczerzy, został odłączony od swoich bliskich i wydany w ręce wrogów. Od tego momentu rozpoczęła się Pascha – Przejście Jezusa ze śmierci do życia w chwale. To przejście przyniosło nam Zbawienie, bo odchodząc do Ojca, Jezus pozostał z nami w Duchu, oraz w Tajemnicy swojego Ciała i Krwi –  w Najświętszym Sakramencie.

 

{gallery}wcz16{/gallery}

Dodaj komentarz