Wielki Piątek, to wspomnienie dnia, w którym umarł nasz Pan Jezus Chrystus. Nie sprawuje się w ten dzień Ofiary Mszy św.

Ołtarz obnażony w Wielki Czwartek, pozostał tak do dzisiaj i tylko na czas rozdania Komunii św. został przykryty. Nie było też udzielania Komunii św. w ciągu dnia. Zwyczaj ten ma nam uprzytomniać, że Jezus nie zawsze jest obecny w naszym życiu. Że grzechy ludzkości, które spowodowały Jego śmierć na Krzyżu, również dzisiaj utrudniają Mu dostęp do wielu ludzkich serc.

Jednocześnie grzech, a z nim śmierć na Krzyżu zostały pokonane i jest to fakt ostateczny i nieodwracalny. Grzech bowiem został zwyciężony u samych korzeni, raz na zawsze i nic nie zdoła oddalić nas od Miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego również dzisiaj, rozważając otchłań męki i osamotnienia naszego Zbawiciela, możemy korzystać z owoców Jego śmierci – zwycięstwa i spotkać Go w Słowie i Komunii świętej.

Liturgia Wielkiego Piątku składała się z trzech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża św. i obrzędów Komunii świętej. Po jej zakończeniu procesyjnie Najświętszy Sakrament został do Grobu Pańskiego. .

 {gallery}WPiatek15{/gallery}

Dodaj komentarz