Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

   WSPÓLNOTA RODZIN KATOLICKICH z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM funkcjonuje w Polsce od 24 lat, a w naszej parafii od 15 lat. Do Wspólnoty mogą należeć wszyscy, których życie rodzinne i osobiste dysfunkcji w wyniku działania środka uzależniającego (alkohol, narkotyki, hazard itp.)

Wystarczy, by tylko jedno z rodziców lub tylko jedno z dzieci było uzależnione, a w co trudno uwierzyć, a jest to fakt niezaprzeczalny, choruje cała rodzina.

Bóg jest dawcą wszelkiego zdrowia a na spotkaniach Wspólnoty uczymy się czerpać z tych nieograniczonych zasobów Bożej miłości. TO NAPRAWDĘ DZIAŁA!

Zapraszamy w co drugi piątek na plebanię o godz. 19.00.

Daty spotkań:

5 i 19 kwiecień

3, 17, 31 maj

14 i 28 czerwiec

12 i 26 lipiec