Ogłoszenia Parafialne

XXV niedziela zwykła 20.09.15 r.

  1. Kościół w Polsce obchodzi dziś 49 Dzień Środków Społecznego Przekazu. W bieżącym roku przeżywamy go pod hasłem: „Rodzina jest  pierwszym miejscem, w którym uczymy się porozumiewać”, zaczerpniętym z orędzia papieskiego przygotowanego na ten dzień. Dziś mamy dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, jak korzystamy ze środków społecznego przekazu, także z mediów katolickich: TV Trwam, Radia Maryja i naszego radia diecezjalnego, a także z programów religijnych w innych mediach. Mamy też sposobność do zastanowienia się nad zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą mass media, nad dokonywanymi przez nas wyborami programów i przygotowaniem młodego pokolenia do odpowiedzialnego korzystania ze środków przekazu. Dzisiejsza niedziela przypomina nam również obowiązek modlitwy za pracowników środków przekazu i finansowego wspierania mediów katolickich. W związku z tym, Biskup Płocki, Piotr Libera, podobnie jak w roku ubiegłym, podjął decyzję o zbiórce w tym dniu ofiar do puszek na rzecz naszej rozgłośni – Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane środki przeznaczone zostaną na rozwój radia, na realizację  misji ewangelizacyjnej. Po mszach św. zbiórka do puszek na ten cel.
  2. W roku szkolnym msza św. z udziałem dzieci o godz. 11.00, dla młodzieży o 16.00. Serdecznie prosimy, by dzieci i młodzieży gromadziły się na swoich mszach św. Dzieci otrzymują karteczki – pamiątki uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej. Wklejają je do zeszytu z religii.
  3. Nowy rok szkolny to okazja do zaangażowania się w grupy duszpasterskie. Serdecznie zapraszamy dzieci do śpiewu w scholi (spotkania w soboty godz. 12.00), do zaangażowania się  w Kole Misyjnym, Różańcowym lub biblijnym (w szkole u katechetów). Kandydaci na ministrantów zgłaszają się do ks. Marka – opiekuna ministrantów. Młodzież zachęcamy do włączenie się do zespołu muzycznego lub do Ruchu Światło – Życie. Zapraszamy również na spotkania przygotowujące do uczestnictwa w ŚDM. Dorosłych zapraszamy do chóru parafialnego. Próby chóru – w soboty o godz. 18.00.
  4. Dyrektor płockiego Ośrodka naukowo-badawczego UKSW w Warszawie zachęca do studiów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Dokładne informacje – w gablocie.
  5. W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki, 28 września o godz. 15.00 organizowana jest modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast. To 10 minut zapraszania Boga do przestrzeni naszego życia. To czas, kiedy możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: „Jezu ufam Tobie”. Nasza parafia  już od 5 lat włącza się w tą inicjatywę. Możemy modlić się koronką na każdym skrzyżowaniu, przy każdej figurze. Zachęcamy do organizowania punktów modlitewnych i prosimy o ich zgłoszenia. W przyszłą niedzielę podamy dokładne informacje, gdzie w naszej parafii będzie możliwość włączenia się do wspólnej modlitwy.     
  6. Miejscem udzielania sakramentów dzieciom, młodzieży i dorosłym jest własna parafia. Jeżeli dziecko ma przystąpić do sakramentów poza parafią, potrzebna jest zgoda Proboszcza. Prosimy o dopełnienie tej formalności dla dzieci z klas III i kandydatów do bierzmowania najpóźniej do końca września.

Dodaj komentarz