Ogłoszenia Parafialne

XXXIII Niedziela zwykła 13.11.16 r.

 1. Dziś VIII Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Z całym Kościołem modlitwą wspieramy mieszkańców Iraku i prosimy o pokój w tym kraju.
 2. W naszej parafii gościliśmy ks. Rafała Krawczyka, duszpasterza Ormian, pracującego w Armenii. Ks. Rafał. dzielił się doświadczeniem pracy wśród Ormian i zbiera ofiary na swoją pracę w Armenii.  
 3. W parafii św. Marcina dziś o godz. 16.00 Zaduszki strażackie. To modlitewne spotkanie za zmarłych strażaków.
 4. We wtorek w liturgii przypada wspomnienie św. Cecylii, rzymskiej męczennicy, patronki chórzystów, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Modlitwą otaczajmy parafialne grupy śpiewacze – scholę dziecięcą, zespół młodzieżowy, p. Organistę i chórzystów.
 5. W wtorek o godz. 18.00 msza św. dla wdów i wdowców, po mszy św. spotkanie w  salce
 6. W środę o godz. 15.45 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. W spotkaniu uczestniczą też animatorzy grup. Kandydaci przynoszą indeksy, długopisy oraz podpisane i wypełnione materiały otrzymane na poprzedniej katechezie.
 7. W sobotę o godz. 10.30 spotkanie dla dzieci z kl. IV, V i ich rodziców. Obecność obowiązkowa
 8. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Jezusowego, akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ. Kandydaci na ministrantów zostaną uroczyście włączeni do wspólnoty podczas mszy św. o godz. 11.00.
 9. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach będzie miał miejsce Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Biskupi Polscy napisali w liście pasterskim: „Nie trzeba Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n)… Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza…
  W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie… Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą…”
 10. Dzień później, 20 listopada br. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odmawiać będziemy na wszystkich Mszach św., przed błogosławieństwem, „Modlitwę do Jezusa naszego Króla i Pana”.
 11. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana poprzedza nowenna odmawiana we wspólnotach parafialnych. Odmawiać ją będziemy codziennie po wieczornej mszy św. Niech będzie przygotowaniem naszej wspólnoty do intronizacji Chrystusa Króla w naszym sercu i w naszym życiu. 
 12. Spotkania dla ministrantów – w soboty o godz. 8.15, dla scholi – w soboty o godz. 11.00.W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00, ks. Jarek zaprasza rodziców ministrantówi scholanek na spotkanie dotyczące wyjazdu w ferie zimowe.
 13. Firma Greek Office Ecologic z Warszawy organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dochód ze sprzedaży tegoż sprzętu przeznacza na  projekty misyjne, takie jak budowa studni, szkół i szpitali. Do naszej parafii przybędzie po odbiór 23 listopada o godz. 10.30. Jeśli ktoś chce włączyć się w tą akcję może przywozić zużyty sprzęt od poniedziałku 21 listopada i zostawić przy plebani.
 14. Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii organizuje 3 grudnia pielgrzymkę do Torunia na XXV rocznicę powstania Radia Maryja. Bliższe informacje na plakacie w gablocie. Zapisy również u pani Ewy lub u pani Marii Przybysz.
 15. Centrum Medyczne Badań Profilaktycznych i Przesiewowych z Poznania zaprasza 18 listopada na badania USG do Medicusa.  Dokładne informacje na plakacie w gablocie.
 16. Pan Organista będzie roznosił opłatki codziennie od godz. 11.00 wg następującego porządku:
 • Wtorek – ul. Kolejowa, Gerwatowskiego, Hubalczyków, Honorowych Dawców Krwii, gen. Marii Wittek, Małkowskiego, Kraśnica, Wesoła
 • Sroda – ul. Zalesie i Gozdowskiego
 • Czwartek – ul. Kolonia, PCK, Sadownika,
 • Piątek – ul. Jagiellończyka, Szydłowieckiego, Figielskiego, Święcickiego, Prusa, Piaskowa, Wilczkowskiego, Kochanowskiego
 • Sobota – Leśna, Klonowa, Kasztanowa, Lipowa, Akacjowa  

Dodaj komentarz