Aktualności

XXXIII Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Jak co roku wyruszy 6 sierpnia. Z katedry Płockiej na Jasną Górę. Będzie wędrować pod hasłem: „Cały Twój, Maryjo”. I będzie dziękczynieniem za kanonizację św. Jana Pawła II.
Przewodnikiem naszej – GOSTYNIŃSKIEJ GRUPY – będzie ks. Paweł Czarnecki, wikariusz parafii św. Marcina  

 

Podczas wędrówki pielgrzymi będą rozważać słowa Papieża Polaka kierowane do rodaków podczas pielgrzymek do Polski.

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie!

W dniu od 6 sierpnia wyruszy ze Wzgórza Tumskiego w Płocku po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Kieruję do Was wszystkich gorącą zachętę do podjęcia pątniczego trudu i zapraszam do udziału w tegorocznych „rekolekcjach w drodze”.

Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do młodzieży, o której św. Jan Paweł II mówił: „Wy jesteście nadzieją świata, narodu, Kościoła… Jesteście moją nadzieją!”. Proszę również wszystkich chorych, ludzi w podeszłym wieku i tych, którzy nie mogą pielgrzymować pieszo, aby włączyli się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wasza modlitwa, jak również osobiste świadectwo cierpienia i trudy życia codziennego są cennym darem składanym Bogu, a dla pielgrzymów siłą i pomocą w wędrówce.

Podczas 33. Pielgrzymki będziemy nieść ze sobą do tronu Pani Jasnogórskiej intencje bliskie naszemu sercu, nasze troski i radości, ufając w Jej niezawodne orędownictwo. Nade wszystko jednak pragniemy w tym roku dziękować naszej Matce i Królowej za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Modlitwą obejmiemy również trwające prace 43 Synodu Diecezji Płockiej.

Zapraszając Was na pątniczy szlak, bądźcie pewni mojej modlitwy. Każdego dnia ofiaruję dziesiątkę różańca świętego w intencji naszej pielgrzymki diecezjalnej. Z serca wszystkim błogosławię.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Słowo Przewodnika Głównego na 33. Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Rok 2014 zostanie zapamiętany przez ludzi wierzących, a zwłaszcza w Polsce jak rok kanonizacji Papieża Jana Pawła II. Mieliśmy ogromne szczęście żyć w Jego czasach. Wsłuchiwać się w Jego głos, nauczanie, obserwować Jego postawę. Pamiętamy Jego dobre oczy, wyczuwalną miłość do każdego spotykanego człowieka, świadectwo cierpienia. Święty Jan Paweł II to niekwestionowany autorytet dla współczesnego człowieka, prowadzący po zakrętach dzisiejszych czasów. Prawdziwy Dobry Pasterz.

33. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej, która tradycyjnie wyruszy 6 sierpnia z Katedry Płockiej będzie dziękczynieniem Dobremu Bogu za kanonizację Wielkiego Polaka. Pragniemy podczas tych sierpniowych dni przypominać sobie i zgłębiać Jego myśli i słowa. Będziemy modlić się za wstawiennictwem nowego świętego za nasze rodziny, ludzi chorych, naszą Ojczyznę, za każdego mieszkańca naszej diecezji. Niech blask bijący od Jana Pawła II rozświetla nasze drogi, umacnia nas w wierze i miłości.

Te wszystkie intencje będziemy zanosić do naszej Matki – Maryi, do Tej, którą Jan Paweł II tak mocno umiłował i której nieustannie się zawierzał w słowach: Totus Tuus – Cały Twój. Te słowa niech staną się również mottem dla każdego pielgrzymującego na własnych nogach bądź w sposób duchowy.

Niech Maryja – Wspomożycielka Wiernych i Święty Jan Paweł II umacniają w trudach i radościach pielgrzymowania do Sanktuarium na Jasnej Górze.

Ks. Jacek Prusiński
Główny Przewodnik 33. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Podstawowe informacje:
 1. Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2014 r. po Mszy św. koncelebrowanej o godz. 6.00 w bazylice katedralnej, pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery. Trasa pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia 2014 r. w godzinach porannych (7.30-8.15). Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, nie jest rajdem turystycznym.
 2. Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub pobranego ze strony internetowej pielgrzymki),  zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. Zapisy indywidualne i zbiorowe na pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach: 2, 4, 5 sierpnia br., w godz. 10.00-17.00).
 3. Opłata pielgrzymkowa (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy) wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do lat 13 płacą 80, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (NW i OC), leki i środki medyczne, sanitariaty (toi-toi), funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb (opłaty samochodów, które wynajmujemy, Książeczki Pielgrzymka, identyfikatory pielgrzymkowe i inne materiały). Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo zapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w części pielgrzymki (np. w weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę i dokonania wpłaty (10 zł za dzień).
 4. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku  będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie duchowi pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi pielgrzymi otrzymują specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień oraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni zachęcamy pielgrzymów duchowych do udziału w codziennej Mszy św. praz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.
 5. Zespół odpowiedzialnych za służby i przewodnicy grup:
 6. Przewodnik pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
 7. Kierownictwo trasy – ks. Łukasz Gach
 8. Liturgia – ks. Paweł Szymański
 9. Kwatermistrz – ks. Andrzej Rutkowski
 10. Kuchnia – Piotr i Magda Poryzińscy
 11. Zaopatrzenie – Andrzej Jakubowski, Mirosław Sitek
 12. Służba Ekologiczna – Małgorzata Dzik
 13. Służba Techniczna – Piotr Bachman
 14. Służba Komunikacji Społecznej – ks. Jacek Wichorowski
 15. Informacja – Agnieszka Czaplicka, Agnieszka Ostrowicka
 16. Służba Zdrowia – ks. Marcin Zębala, Marta Zębala
 17. Kantor pielgrzymki – Patrycja Przybysławska

Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać podanej rejonizacji. Pielgrzymi z dekanatów Gostynin i Gąbin wędrują pod znakiem koloru żółtego.

Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa podczas pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31 lipca należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Pawła Szymańskiego (tel. 501 293 118) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa załatwia się w swojej parafii.

Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.

Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na Karcie Uczestnictwa oraz w Książeczce Pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w Karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na pielgrzymkę! 

Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry) i leki, zwłaszcza osobiste. Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

 

Dodaj komentarz