„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”. (Jan Paweł II)

 

Żywy Różaniec w Gostyninie powstał w 1975 roku przy parafii św. Marcina. Założycielem był ks. Józef Kanicki.

W roku 1997 erygowano w Gostyninie drugą parafię rzymsko-katolicką pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” przy ul. Polnej. Członkowie Żywego Różańca zamieszkujący na terenie nowej parafii przenieśli działalność różańcową do swojej nowej parafii. Przeniesione zostały trzy róże różańcowe w liczbie po 15 członków w każdej. W latach 2003 – 2004 powstały trzy nowe róże różańcowe oraz w związku z ogłoszeniem przez Ojca Świętego nowej części Różańca – tajemnic światła, dotychczas istniejące Koła różańcowe zostały powiększone do 20 osób.

Opiekunami kół Żywego Różańca w poszczególnych latach byli:

od 1997 do 2000 – ks. Ryszard Piekut

od 2000 do 2004 – ks. Albin Łuczkowski

od 2004 do 2009 – Proboszcz parafii ks. Wojciech Hubert

od 2009 do 2018 – proboszcz ks. Sławomir Wiśniewski

od 2018 – proboszcz ks. Andrzej Rutkowski

Cele Żywego Różańca

1. Umocnienie wiary w duszach wiernych
2. Modlitwa w intencjach Kościoła i Ojca Świętego
3. Modlitwa o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
4. Ożywienie działalności apostolskiej

Obowiązki członków Kół Żywego Różańca

1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
2. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach Maryjnych
3. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalności apostolskiej
4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
5. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Są to następujące dni:

  • przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Bożego Narodzenia (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego,
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • Królowej Różańca Świętego (7 X),
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w intencji podanej przez Ojca Świętego – jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę.  Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkowie Żywego Różańca starają się o częsty udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.

Koła Żywego Różańca:

Róża 1 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święty Antoni
Zelatorka – Genowefa Podel

Róża 2 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święty Maksymilian Maria Kolbe
Zelatorka – Janina Lińska

Róża 3 – założona 21 lipca 1997 roku
Patron – Święta Tereska od Dzieciątka Jezus
Zelatorka – Maria Przybysz

Róża 4 – założona 1 grudnia 2003 roku
Patron – Święta Siostra Faustyna
Zelatorka – Ewa Stępień

Róża 5 – założona 1 lutego 2004 roku
Patron – Matka Boża Różańcowa
Zelatorka – Janina Skibińska

Róża 6 – założona 19 marca 2004 roku
Patron – Święty Józef
Zelatorka – Ewa Rutkowska

1 lutego 2004 roku został powołany zarząd Kół Żywego Różańca w składzie:

nadzelatorka – Janina Skibińska

sekretarz – Ewa Rutkowska

skarbnik – Ewa Stępień

zelatorki wspomagające: Genowefa Podel, Janina Lińska, Maria Przybysz.

Wszyscy członkowie kół różańcowych spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej w kościele o godz. 9.00. Na tą mszę św. zapraszamy wszystkich, którzy czczą Maryję modlitwą różańcową. Mamy nadzieję, że z grona uczestników tej liturgii powstanie następne koło Różańcowe. O jego powstanie gorąco się modlimy.

Trzeba się cieszyć, że w naszej parafii jest 6 kół różańcowych i codziennie to grono ludzi zanosi do Boga przez ręce Maryi modlitwę różańcową. Niestety trzeba też zauważyć, że do kół różańcowych należą w zdecydowanej większości osoby starsze. Byłoby dobrze, by do tej pięknej modlitwy włączyła się także młodzież, dzieci i osoby w średnim wieku. Pozostaje to zadanie wyzwaniem dla wszystkich parafian, którzy cenią sobie modlitwę różańcową.

Dodaj komentarz